Your Pet, Our Passion.

TÄVLINGSVILLKOR 

 

 1. ARRANGÖR 

 

 1. Nestlé Sverige AB Ängelholmsvägen 25, 254 53 Helsingborg, Sweden är arrangör och ansvarig för denna kampanj. 

  

 1. VEM KAN DELTA 

 

 1. Deltagare måste vara minst 18 år dagen då de deltar i tävlingen. Minderåriga är automatiskt uteslutna ur kampanjen och arrangören reserverar sig rättigheter att ta tillbaka ett pris eller neka vinnaren utan kompensation.  

 

 1. Deltagare måste vara bosatta i Sverige. 

 

 1. Anställda hos arrangören eller deras anhöriga får ej delta i tävlingen. Även personer som är profissionellt anknytna till tävlingen får heller inte delta i tävlingen.  

 

 1. HUR DELTAR MAN 

 

 1. Det är möjligt att delta i tävlingen från 11.09.2023 fram till följande 22.10.2023. 

 

 1. Bidrag som är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt eller bidrag som uppmanar brott kommer automatiskt att bli diskvalificerade.  

 

 

 1. PRISER 

 

 1. Purina delar ut 2 000 produktkuponger för Gourmet Revelations. Kupongen kommer att skickas till den e-postadress som den tävlande angav när han eller hon deltog i tävlingen.  

 

 1. Täcker varans värde 

 

 1. Kupongen kan endast användas för GOURMET® Revelation-produkter:  

GOURMET® Revelations med Okse 2x57g  

GOURMET® Revelations med Kylling 2x57g 

GOURMET® Revelations med Laks 2x57g 

 

 1. Kupongen gäller till: 2023-10-30 

 

 1. Löses in i följande butiker i Sverige: ICA, CityGross, eller COOP 

 

 1. Kupongen kan skrivas ut och visas i kassan eller skannas direkt från din mobiltelefon i självutcheckningen 

 

 1. Prizes are personal and cannot be changed or exchanged. 

 

 1. Deltagandet i kampanjen är begränsat till att skicka en gratiskupong, per person och per hushåll.Vi ansvarar inte för ogiltiga poster. 

 

 

 1. VINNARE 

 

 1. För att delta i tävlingen måste deltagarna gå till https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/safelinks/1/atp-safelinks.html , fylla i sina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, kön och födelsedatum) och snurra på lyckohjulet.   

 

 1. Vinnaren kommer att utses slumpmässigt och kommer att meddelas på kampanjsidan omedelbart efter snurren på lyckohjulet. Vinsten (kupongen) kommer att skickas till vinnaren via den e-postadress som han eller hon angett. 

 

 

  

 1. PERSONLIG INFORMATION 

 

 1. Arrangören kan kräva att deltagarna anger personuppgifter som ett villkor för deltagande i tävlingen. Detta kan till exempel vara: fullständigt namn, fullständig adress, bostadsort e-postadress, telefonnummer och ålder. Annan information kan också krävas. 

  

 1. Arrangören kan överföra deltagarens personuppgifter till tredje part, men endast av de skäl som nämnts i villkoren ovan.  

 

 1. Genom att delta i tävlingen accepterar deltagaren insamlingen och behandling av personuppgifter i enlighet med vad som anges i dessa villkor. 

 

  

 1. ALLMÄN INFORMATION 

 

 1. Om någon aspekt av denna kampanj av någon anledning inte kan köras som planerat kan organisatören efter eget iniativ, avsluta, ändra eller avbryta kampanjen och även ogiltigförklara eventuellt drabbade bidrag (detta inkluderar, datavirus, nätverksfel, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller någon orsak som inte kan kontrolleras av arrangören eller som påverkar säkerheten, rättvisan, integriteten eller genomförandet av denna kampanj).  

 1. Arrangören förbehåller sig rätten att  korrigera eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen. 

 

 1. Genom att delta i denna kampanj accepterar deltagarna (i) att de är bundna av dessa villkor, inklusive alla deltagarkrav och (ii) accepterar att vara bundna av arrangörens beslut som är bindande i frågor som rör kampanjen. Om man inte följer dessa villkor kan det leda till diskvalificering 

 

 1. Ingen garanti på priset lämnas av arrangören.  

 

 1. Arrangören är inte ansvarig för förlust eller skada som drabbats av någon deltagare eller vinnare (inklusive indirekta skador eller följdskador), eller för personskada som drabbats eller uppstått som en följd av att delta i denna kampanj eller för att ta emot priset förutom något ansvar som inte kan uteslutas genom lagstiftning.  

 

 1. Genom att lämna in ett bidrag ger deltagaren tillåtelse till organisatören och dess medlemsförbund rätten att fritt, obegränsad i tiden och utan rätt till ersättning för deltagaren använda bidraget i marknadsföringskampanjer och av andra kommersiella skäl.