Du älskar ditt husdjur och vill ha en trygg och ren miljö där ni kan leka tillsammans för många år framöver. Och det vill vi också. Det är därför Purina har ett åtagande för säkerhet och hälsa för våra husdjur, och för planeten.
Från jorden där våra ingredienser växer till våra facilititeter där vårt foder produceras, så kan du vara trygg att vi använder resurser effektivt genom resan från jord till bord för ditt husdjur.


När det kommer till hållbara affärsmetoder så arbetar vi med ansvarsfulla inköp och vi fortsätter att sträva efter en minskning av energi- och vattenförbrukning liksom avfall. Vi jobbar också hårt för att optimisera våra förpackningar, där vi är dedikerade att göra en skillnad.ÅTERVINN OCH ÅTERANVÄND

Idag är 72% av Purinas förpackningar återvinningsbara eller designade för att vara återvinningsbara. Och vi arbetar med de återstående procenten genom tester för att utforska användningen av nya, innovativa material.

Vi har åtagit oss att ha 100% återanvändbara eller återvinningsbara förpackningar innan 2025. Det är en milstolpe vi jobbar passionerat med för att uppnå.
Hållbarhet I Återvinn och återanvänd
Återvinning


Leta efter symbolen som hjälper dig återvinna din förpackning

Hur du återvinner din förpackning

Stolt sponsor till Europas modernaste
återvinningsanläggning för plastförpackningar


Vi på Purina är stolt partner i vår huvudkoncerns samarbete med TMR i Sverige, en organisation som arbetar med rikstäckande system för insamling och återvinning av förpackningar. Tillsammans med Naturvårdsverkets ”Klimatklivet” och vårt sponsoravtal har de sista bitarna fallit på plats för TMR:s smarta anläggning för plaståtervinning. Genom helt ny teknik möjliggörs nytt liv för gamla plastförpackningar, som idag inte går att materialåtervinna utan eldas upp. Tillsammans kommer vi genom arbetet minska utsläppen av koldioxid och därmed hela vår klimatpåverkan. Satsningen ger också möjlighet för fler företag att vara med och se till att deras plastförpackningar får nytt liv, och vi är stolta att kunna bidra till att göra fler djurmatsförpackningar gröna - hela landet över. Anläggningen kommer att ligga i Ängelholm, Sverige och kommer att testköras redan nu andra halvåret 2021 och förväntas vara i full drift från och med januari, 2022. En stor förhoppning är att kunna sprida tekniken över fler länder, och vi lovar att hålla dig uppdaterad om resan framåt.


Vi har stora hållbarhetsmål för 2025 och mer därtill

Recyclable
NETTO-NOLL
Sourcing

Vår hållbarhetsvision är att förvalta resurser för framtida husdjursälskande generationer, och vår ambition är att sträva efter noll miljöpåverkan i vår verksamhet. Ovan är några av våra största åtaganden, med tanke på framtiden idag.detta är vad vi arbetar för
VI TROR ATT VÄRLDEN FÖRTJÄNAR REN LUFT

Det betyder att vi kontinuerligt letar efter förnybara energikällor för att minska luftföroreningar. Vi använder renare bränslen och hittar nya sätt att skaffa förnybar el. Vår ambition är att uppnå netto noll koldioxidutsläpp och vara klimatneutrala i hela vår kedja till år 2050.

En milstolpe i vår hållbarhetsresa som vi är stolta att ha uppnått redan idag är att elen i alla våra 13 produktionsanläggningar sedan maj 2020 kommer från förnybara källor som sol, vattenkraft, vind och investeringar i förnybar energi. Detta motsvarar att en besparing på äver 80 000 C02 utsläpp, varje år.
Renare luft

VI TROR PÅ EN RENARE JORD FÖR KOMMANDE GENERATIONER

Purina strävar efter noll avfall över våra produktionsanläggningar. Detta betyder att alla Purinas 13 kök där vi tillverkar vårt foder har hittat sätt att dra nytta av material som annars skulle kasserats.

renare jord

Vi tror att kvalitet börjar vid källan

Varje ingrediens i vårt foder har ett syfte. Förutom att säkerställa att det tillgodoser ditt husdjurs näringsbehov, bryr vi oss om var den ingrediensen odlas - att det finns ett hälsosamt utbud, att det är hållbart på lång sikt och att leverantörens miljövanor överensstämmer med våra standarder.LÄS MER OM VÅRT ÅTAGANDE FÖR ANSVARSFULLA INKÖP