Mat till små hundar

Mat till små hundar

Mat till små hundar
Mat till små hundar

Mat till små hundar

Hundar av små raser har högre andel kroppsyta mot kroppsvikt än hundar av större raser.
Hundar av små raser har högre andel kroppsyta mot kroppsvikt än hundar av större raser. Detta kallas för deras omsättningsvärde och innebär att de har högre energibehov. Därför bör de matas med energität mat som innehåller mer kalorier, i mindre volym än större hundar. Vissa små raser kan också vara kinkiga med maten, så det är en god idé att mata dem med mycket lättuggad mat.
dog

Energitäthet är en viktig faktor när man ska välja den bästa hundmaten, men det är också viktigt att ta hänsyn till hundmatens näringsinnehåll. Att en hund är vid god näringshälsa innebär att den får rätt andel av de näringsämnen som behövs för dess aktuella livsfas. Protein, fett och kolhydrat är de viktigaste energiproducerande näringsämnena, men hundar har också behov av särskilda vitaminer och mineraler. Vatten ska alltid finnas tillgängligt, eftersom det säkerställer en ordentlig vätskebalans, reglerar kroppstemperaturen och är grundläggande på cellnivå för alla processer i kroppen.

För att jämföra näringsämnen i hundmat bör du alltid dra av den vattennivå som redan förekommer i maten. Exempelvis innehåller torrfoder vanligen ungefär 10 procent vatten, och våtfoder över 60 procent. Näringsämnena finns i de foderingredienser som är torra. Näringsämnesnivåer uttrycks som en andel av omsättbar energi, eller energi som genast är tillgänglig för hunden att använda.

Det är ett måste att mata med ett foder som är lämpligt för din hunds livsfas. Hundvalpar av små raser kan anses som vuxna när som helst från 9 till 12 månaders ålder, beroende på ras, medan stora raser och jätteraser kanske inte är fullmogna förrän de är 18 månader till 2 år. Vuxna hundar ska matas på ett sådant sätt att de behåller sin idealiska kroppskondition. Faktorer som påverkar deras energibehov, och därmed deras kroppskondition, är bl.a. ålder, kön, ämnesomsättning, fortplantningsstatus inklusive sterilisering, aktivitetsnivå och allmän miljö.

Omkring 8 års ålder börjar hundar komma in i senioråldern. Detta kännetecknas av inre psykologiska förändringar som kanske inte märks utåt, t.ex. att hjärnan fungerar långsammare för att omsätta glukos, den främsta energikällan. Seniorhundar löper också större risk för såväl fetma som viktnedgång, så det är mycket viktigt att bibehålla muskelmassa och samtidigt minimera fettuppgången. Detta uppnås genom att du matar med en kost med lämpliga protein- och fettnivåer för en enskild hund.

Att välja rätt foder till en hund av liten ras bygger hela tiden på livsfas, livsstil och föränderliga näringsbehov. Om du kan balansera energitätheten i hundens mat med din hunds individuella energibehov, så främjar det ett hälsosamt liv. Det är viktigt att följa matningsriktlinjerna i förhållande till din hunds individuella behov, och att ta ett kroppskonditionsvärde varje månad.

Matning efter den idealiska kroppskonditionen

När du bestämmer hur mycket du ska mata din hund, är det en god hjälp att vara medveten om att matningsriktlinjerna är föreslagna mängder som bygger på hundars genomsnittliga energibehov. En del hundar behöver mer och andra mindre mat än vad som föreslås, beroende på deras individuella status och aktivitetsnivå.

Det bästa sättet att avgöra hur bra en hunds kost uppfyller dess aktivitetsnivå är att regelbundet undersöka hundens fysik och övervaka dess kroppskondition. Om din hund har full päls, ska du känna under pälsen. Det innebär att du lägger handen på hunden och känner på revbenen. Du ska kunna känna revbenen utan något överflödigt fett.

När du tittar ner på en hund ovanifrån, ska dess midja framgå bakom revbenen i en timglasform. Slutligen, när du tittar från sidan, så ska hunden ha ett magveck med en jämn lutning uppåt från precis bakom revbenen till under bäckenet. Mängden hundmat ska justeras upp eller ner för att behålla hundens idealiska kroppskondition under hela livet.

Purina ONE Small Dog Torrfoder
Rätt mat till små hundar
Din småhund är en egensinnig följeslagare, full av energi, humor och nyfikenhet. Men även om den har en stor personlighet, är den mindre än många andra hundar och det betyder att den har annorlunda behov också.
Upptäck sortimentet