Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Daniel

Regional Leader Purina Institute and Veterinarian @Purina

Daniel
Ingredienser

Ingredienser

Läs mer >

Vi är öppna för att prova nya och spännande ingredienser, inklusive proteinkällor, som en del av våra innovationer inom djurfoder. Alla ingredienser vi använder har ett syfte och är sammansatta för att inkludera de näringsämnen som ditt husdjur behöver. Det innebär att överväga ett stort urval högkvalitativa proteinkällor (t.ex. vegetabiliska- och nya proteinkällor, såsom insekter), så att vi kan ha en hållbar tillgång till djurfoder nu och i framtiden. Protein kan hämtas från olika källor. Vad som är viktigt ur näringssynpunkt är inte proteinets ursprung, utan dess kvalitet.

Protein är ett viktigt näringsämne för både hundar och katter. Under matsmältningen bryts dietproteiner ner av enzymer till aminosyror, som är kända som proteiners byggblock. Aminosyrorna används sedan för att bygga nya proteiner i kroppen, till exempel för muskler, hud, päls och antikroppar. Proteiner består av båda essentiella och icke-essentiella aminosyror.

Essentiella aminosyror kan inte produceras i kroppen i tillräcklig mängd och måste tillsättas till husdjurets kost. Både hundar och katter behöver tio essentiella aminosyror och katter behöver ytterligare en aminosyra, nämligen taurin (en aminosulfonsyra) som endast finns i protein av animaliskt ursprung.

Hundar och katter behöver också tolv icke-essentiella aminosyror. Dessa aminosyror kan produceras i kroppen eller tillföras via kosten. En näringsmässigt balanserad kost består typiskt av både essentiella och icke-essentiella aminosyror.

När ett högkvalitativt protein definieras är både smältbarhet och biotillgänglighet viktigt. Ett protein definieras som mycket smältbart när det lätt bryts ned till aminosyror som sedan kan absorberas från matsmältningsapparaten till blodomloppet och vidare till kroppens vävnader och celler. Mindre smältbara proteiner bryts inte ner lika lätt under matsmältningen, vilket innebär att färre aminosyror är tillgängliga för att absorberas av kroppen. Osmält protein kommer ut via avföringen. Proteiner definieras som biotillgängliga när aminosyrorna de tillhandahåller är tillgängliga att använda av kroppens celler och vävnader.

Både animaliska och vegetabiliska källor kan tillhandahålla högkvalitativa proteiner när de ingår i kosten för husdjur. Men framställningen och tillagningen (tillverkningen) av dessa ingredienser kan också öka eller minska deras smältbarhet och biotillgänglighet, vilket man tar hänsyn till i tillverkningsprocessen.

”Nya” proteinkällor (mer sällan använda, t.ex. insekter) uppfattas ibland som mer gynnsamma för husdjuren än vanligt förekommande källor till animaliskt protein. Husdjur behöver dock specifika näringsämnen, dvs. proteiner och aminosyror, och inte en specifik proteinkälla. Det finns ingen ytterligare eller näringsmässig fördel med att ge ”nya” proteiner till hälsosamma husdjur jämfört med mer traditionella proteinkällor. ”Nya” proteindieter kan hjälpa vid misstänkt foderallergi för att undvika att utfodra husdjuret med proteiner som det tidigare har varit exponerat för. Men att ge ”nya” proteiner förhindrar inte att husdjur utvecklar en födoämnesallergi och det finns inga kända fördelar för hälsosamma djur. Men genom att diversifiera proteinkällor kan vi använda planetens resurser på ett bättre sätt.

I allmänhet är proteinkällan inte lika viktig som de aminosyror som den bidrar med till husdjuret. Varje proteiningrediens ger en unik uppsättning aminosyror. De flesta proteiningredienser innehåller inte alla essentiella aminosyror i de rätta proportionerna. Exempelvis saknar de flesta växtbaserade protein en eller flera av de essentiella aminosyrorna. Enbart proteiner med animaliskt ursprung såsom kött eller fisk innehåller taurin, som är essentiellt för katter. Dock kan en kombination av växtproteiner, t.ex. soja och majs komplettera varandra eftersom de aminosyror som saknas i den ena finns i den andra proteinkällan.

Ta nu reda på om mer protein innebär bättre näring för ditt husdjur.