Är du intresserad av att veta mer om Pro Plan® LiveClear®? Våra experter ger dig svaren på de vanligaste frågorna om vår banbrytande produkt.

Link
Alla katter producerar kattallergenen Fel d 1 – oavsett ras, ålder, päls, kön eller kroppsvikt. Under en banbrytande Purina-studie uppvisade 97% av katterna som fick Pro Plan® LiveClear® reducerade nivåer av aktiv Fel d 1 i sin päls och mjäll från och med den tredje veckan.
Pro Plan® LiveClear® påverkar inte kattens allmänna fysiologi. Din katt kommer att fortsätta producera Fel d 1 och fälla päls som vanligt. Huvudingrediensen i Pro Plan® LiveClear® är ett specifikt protein som finns i ägg. Detta protein binder till Fel d 1-allergenen i kattens saliv och neutraliserar den på ett säkert sätt.
Ja. Vår huvudingrediens neutraliserar Fel d 1-allergenen i kattens saliv. Detta är en säker, kattvänlig metod och påverkar varken produktionen av Fel d 1 eller kattens allmänna fysiologi.
Nej, du behöver inget recept för att ge din katt Pro Plan® LiveClear®.
Pro Plan® LiveClear® finns att köpa på nätet och i butik hos ett brett urval av specialiserade zoobutiker.