Våra förpliktelser som företag

Alla på PURINA® är aktivt engagerade i att göra en positiv skillnad i livet för husdjur och för de människor som älskar dem. Men vi anser också att vi bara kan göra det genom att leva upp till vårt ansvar i samhället som helhet.

Som en del av Nestlé, världens ledande närings-, hälso- och friskvårdsföretag, följer vi Nestlé Corporate Business Principles. Dessa anför att vi ska agera med ärlighet, integritet och respekt för lagar, föreskrifter och företagets riktlinjer. Detta är vad vi kallar efterlevnad. Efterlevnad är grunden för hur vi gör affärer och ett icke förhandlingsbart krav för allt vi gör.

Vi strävar efter att glädja konsumenter med välsmakande, näringsmässigt balanserade foder till deras husdjur, samtidigt som vi erbjuder produkter som har framställts på ett ansvarsfullt sätt och bevarar miljön för kommande generationer.

Skydda miljön

Att vidta åtgärder för att skydda miljön (ofta kallat bärkraft eller hållbarhet) är centralt för allt vi gör på PURINA. Vi letar hela tiden efter nya sätt att minimera vår miljöpåverkan samtidigt som vi levererar en produktkvalitet som glädjer er konsumenter.

Vi har redan gjort betydande framsteg när det gäller att spara på vatten, minska vår användning av energi, minimera mängden avfall som vi skickar till soptippen, samt att hitta nya sätt att paketera och transportera våra produkter mer effektivt.

Skapa delat värde

I linje med våra kollegor över hela Nestlé vill vi göra mer än att bara följa nationell lagstiftning och internationella föreskrifter. Vi vill göra mer än att bara agera på ett hållbart sätt. Vi vill skapa delat värde (CSV). CSV bygger på en stark prestationsgrund inom miljömässig hållbarhet och efterlevnad.

Det innebär att identifiera de områden där vi kan använda våra styrkor och vår kompetens för att gynna inte bara vår verksamhet utan även samhället som helhet i nära samarbete med andra berörda intressenter för att uppnå maximal effekt. Vi på PURINA tror att de viktigaste områdena där vi kan uppnå störst effekt är näring och omsorg för husdjur. När projekten som vi arbetar på just nu börjar bära frukt kommer vi att dela resultatet med dig. Så återvänd gärna till den här webbplatsen i framtiden.

CSV innebär också att ha en långsiktig syn på vad som är bäst för vårt företag, våra anställda, våra konsumenter och deras husdjur, våra affärspartner, samhällena där vi är verksamma och slutligen alla utöver detta.

Vi på PURINA tar våra förpliktelser på största allvar.