Your Pet, Our Passion.
Nathalie

Sustainability Manager @Purina

Nathalie
Hållbarhet

Hållbarhet

Läs mer >

I linje med ett övergripande åtagande som vårt moderbolag, Nestlé, har gjort strävar vi efter att hela tiden minska vår inverkan på miljön. Att minska utsläppen av växthusgaser med 35%, köpa in 100% förnybar el till våra fabriker eller eliminera avfallet i våra fabriker är bara några av de viktiga initiativen som vi arbetar på.

 

Detta innebär att hela tiden hitta sätt att minska effekten av våra industriella aktiviteter, tvärs över våra produktionsanläggningar och i våra distributionsprocesser. Vi ser på hur vi minskar konsumtionen, främjar användningen av el från förnybara källor samt minskar våra växthusgasutsläpp och vårt avfall genom att öka värdet på dessa åtgärder.

VÄXTHUSGASUTSLÄPP:

Under de senaste tio åren har vårt moderbolag, Nestlé, gjort stora framsteg genom att minska utsläppen av växthusgaserna (GHG) som förknippas med vår produktion med 39% per ton produkt. Nestlé har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser för att kunna uppfylla vår del i 2015 års Parisavtal om klimatförändringar. Vi strävar därför efter att minska våra växthusgasutsläpp med 35% år 2020 jämfört med 2010 års nivåer genom att ytterligare förbättra energieffektiviteten och använda förnybar energi.

2016 fick Nestlé erkännande från CDP (f.d. Carbon Disclosure Project), en ideell organisation som rankar ett företags ansträngningar att reducera växthusgasutsläppen, bekämpa klimatförändringar och rapportera framsteg på ett öppet sätt till allmänheten.

FÖRNYBAR ENERGI:

Nestlé strävar även efter att uppfylla RE100-initiativet, vilket innebär att bolaget åtar sig att köpa in 100% av elen som fabrikerna förbrukar från förnybara källor. Tack vare detta djärva åtagande köper Purinas europeiska fabriker i Spanien, Italien, Storbritannien, Ungern, Tyskland och Polen redan in 100% förnybar elektricitet. Våra återstående fabriker i Frankrike och Ryssland arbetar på detta och kommer att göra detsamma inom kortast möjliga tid.

AVFALL:

Nestlé har också åtagit sig att eliminera avfallet år 2020. Vi definierar avfall som varje material utan ekonomiskt eller miljömässigt värde som lämnar en av våra anläggningar för bortskaffning. Åtagandet innebär att allt vårt avfall borde få ett ökat värde. Som ett exempel kan organiskt avfall återanvändas för att producera förnybar energi och kompost; i dag kan avfall återvinnas eller på annat sätt förbrännas för att producera energi. Vi har gjort stora framsteg och tolv av Purinas fjorton europeiska fabriker har uppnått målet med noll avfall för bortskaffning.