Your Pet, Our Passion.
Olivier

Senior Packaging Specialist @Purina

Olivier
Hållbarhet

Hållbarhet

Läs mer >

Emballage är avgörande för att säkerställa våra produkters höga kvalitet och säkerhet. Vår mission är att fortsätta göra förändringar och arbeta med partner för att säkerställa att allt fler av våra förpackningar kan återvinnas och återvinns av användare. Dessutom fokuserar vi på att komma på nya sätt att minska mängden emballage när vi packar våra produkter.

 

Våra emballage är avgörande för att säkerställa att produkterna vi tillverkar för våra fyrbenta vänner serveras fräscha, säkra och oförstörda i matskålarna och därför inte kastas bort.

Varje förpackning, oavsett om det gäller torr- eller våtfoder eller snacks, ger även viktig näringsmässig och juridisk information om produkten som hjälper dig att mäta, servera och lära dig mer om våra produkter.

Vår mission är att säkerställa att vi använder minsta möjliga mängd emballage i fråga om vikt och volym, och att förpackningen återvinns när den inte längre används.

Under 2016 minskade vi användningen av förpackningsmaterial med 1 009 ton. För att förbättra återvinningsfrekvensen är vi involverade i projekt tvärs över Europa, då vi utforskar material från förnybara källor och leder utvecklingen av förnybar bioplast.

Vi har till exempel etablerat ett partnerskap med en av våra leverantörer i Frankrike för att leda återvinningen av aluminiumpåsar, då plast separeras från aluminium. Detta gör att plast kan användas som råmaterial för andra material eller som bränsle, och aluminiumet kan då användas i framtida förpackningar.
Vi använder också ett särskilt verktyg under utvecklingen av nya förpackningar som hjälper oss att förstå effekten av dagens Purina-förpackningar jämfört med den nya lösningen och att fatta rätt förpackningsbeslut.

Vårt mål är att fortsätta analysera och optimera våra förpackningar för att minska användningen av emballage med minst 3 000 ton år 2019.

Upptäck Purinas åtaganden mot att förbättra miljöprestandan hos Purinas emballage här: