Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Olivier

Senior Packaging Specialist @Purina

Olivier
Hållbarhet

Hållbarhet

Läs mer >

Förpackningsmaterial är avgörande för att leverera säkra, högkvalitativ hund- och kattmat till våra konsumenter och för att hjälpa till att minska matavfallet. Vi använder olika förpackningsmaterial till våra produkter beroende vad för slags produkt det är. Till torrfoder använder vi kartonger, papperspåsar och plastpåsar, medan våra våtfoder förpackas i plast- och aluminiumpåsar och burkar, och våra godbitar i plastmaterial. På Purina strävar vi efter att förbättra förpackningarna till våra hund- och kattprodukter genom att hitta nya vägar och samarbeta med intressenter för att minimera våra förpackningars miljöpåverkan på vår planet och dess resurser.

Vi har vidtagit en rad åtgärder för att minimera våra förpackningars miljöpåverkan.

• Vi arbetar med optimera våra förpackningar för att använda så få resurser som möjligt, samtidigt som vi säkerställer kompromisslöst skydd för att garantera kvaliteten på våra hund- och kattfoder. Till exempel har vi minimerat vikten på några av våra förpackningar med hund- och kattmat genom att reducera ett plastlager. Tack vare detta har vi sparat mer än 500 ton emballage. Vi har också gett våra Gourmet-kartonger i flerpack en ny vikbar design, vilket har hjälpt oss att spara nästan 250 ton emballage.

• Vi strävar efter att 100% av våra Purina-förpackningar ska vara återvinningsbara eller återanvändbara innan 2025. Detta globala Nestlé-åtagande omfattar samtliga Purina-produkter. Några av våra hund- och kattfoder är redan tillgängliga i återvinningsbara emballage, men vi vet att vi måste göra mer. Du kan läsa mer om återvinningen av våra förpackningar här.

• Vi samarbetar med olika intressenter för att utveckla nya metoder för att öka återvinningen. Vi arbetar aktivt med återvinningsföretag och -centraler för att identifiera tillfälliga lösningar så snabbt som möjligt för viktiga förpackningstyper så att de kan återvinnas.