Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Kounawit

Petfood Raw Materials Specialist @Purina

Kounawit
Ingredienser

Ingredienser

Läs mer >

Ja, det gör vi. Tillsatser kan hjälpa till att bevara kvaliteten på våra foder från dagen då de produceras och fram till bäst-före-datum. Tillsatser kan även vara vitaminer som bidrar till att skapa ett komplett och balanserat foder för din hund eller katt.

Vi använder tillsatser eftersom de behövs för att säkerställa att våra produkter är kompletta, balanserade och säkra för hundar och katter.

Tillsatser omfattar vitaminer, konserveringsmedel, enzymer, spårämnen och antioxidanter som erbjuder viktiga funktioner, bland annat integration av mikronäringsämnen eller konservering. Tillsatser delas upp i tre typer:

  • Näringstillsatser: Stödjer många vitala funktioner i kroppen (t.ex. vitaminer)
  • Tekniska tillsatser: Hjälper till att bevara fodret och dess smak och skyddar det över tid (t.ex. antioxidanter)
  • Organoleptiska tillsatser: Tillsätts produkten för att ge den önskad smak, färg och konsistens (t.ex. färgämnen)

Alla tillsatser som används i våra produkter regleras och kontrolleras rigoröst i enlighet med europeisk lagstiftning, och kan även förekomma i livsmedel för människor. Tillsatsernas säkerhet är vetenskapligt bevisad och efter att ha godkänts i säkerhetstester tilldelas de ett specifikt tillsatsnummer under en period på tio år. I slutet av denna tioårsperiod måste varje tillsats genomgå en ny godkännandeprocess.