Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Paula

Regulatory & Scientific Affairs Specialist and Veterinarian @Purina

Paula
Ingredienser

Ingredienser

Läs mer >

Ja, Purina följer EU:s förordning (EG) nr 767/2009, vilket säkerställer att vi levererar tydlig och korrekt information till våra kunder.

 

Vår främsta prioritet är att du ska känna dig trygg och säker på att din hund eller katt tas väl om hand. Våra foderetiketter är ett av de mest effektiva sätten som vi kan visa detta på. Det vi uppger på våra foderetiketter motsvarar det produkten innehåller.

Alla våra produkter är framtagna av experter och baseras på forskning och vetenskap för att leverera bästa möjliga näring och bidra positivt till hundars och katters hälsa och välfärd.