Your Pet, Our Passion.
Nicola

Responsible Sourcing Co-ordinator Procurement @Purina

Nicola
Ingredienser

Ingredienser

Läs mer >

Kött och animaliska biprodukter är de främsta källorna till det animaliska protein som används i våra djurfoder. Ungefär 99 % av dessa köps lokalt från våra europeiska leverantörer. Återstående 1 % kommer från godkända leverantörer utanför Europa, på grund av säsongsvariationer, tillgång och kvalitet.

 

Som en del av Nestlékoncernen följer vi Nestlés riktlinjer för Ansvarsfulla inköp som också delas med våra leverantörer. Dessa riktlinjer beskriver våra krav och vårt arbetssätt som vi följer tillsammans med våra tredje parts-leverantörer i leveranskedjan för att säkerställa långsiktig tillgång och för att ständigt minska vår påverkan på planetens resurser. Riktlinjerna fastställer arbetssätt för inköp och produktion för de olika leden i vår leveranskedja, från Nestlé till leverantörer, via mellanhänder och hela vägen tillbaka till källan för de varor och tjänster vi köper.

Alla våra närmaste leverantörer genomgår Nestlés kvalitetsgranskningar och huvuddelen genomgår regelbundet tredje parts SMETA-granskning (Sedex Members Ethical Trade Audit) eller motsvarande. SMETA är ett av världens mest använda etiska granskningsformat. Granskningar enligt SMETA-formatet fokuserar lika mycket på arbetsvillkor och arbetssäkerhet som miljöstandarder och etiska affärsmetoder.

Du hittar mer om ansvarsfulla inköp av våra ingredienser här.