Your Pet, Our Passion.
Jean Christophe

Senior Pet Nutritionist and Regulatory Affairs Specialist @Purina

Jean Christophe
Hur den tillverkas

Hur den tillverkas

Läs mer >

EU-förordningen om ekologiska livsmedel fastställer reglerna för ekologisk produktion och tillverkning av foder inklusive djurfoder. De omfattar varje steg i produktionsprocessen, från frön till det slutgiltiga tillverkade livsmedlet. Ekologisk produktion innebär att EU-reglerna om ekologisk odling följs.

 

EU-reglerna är utformade för att främja miljöskydd, att upprätthålla biodiversiteten och att stärka konsumenternas förtroende för ekologiska produkter.
Ekologisk odling är en jordbruksmetod som strävar efter att framställa livsmedel med hjälp av naturliga ämnen och processer. Det innebär att ekologisk odling tenderar att ha en begränsad inverkan på miljön, eftersom den uppmuntrar ansvarsfull användning av energi och naturliga resurser, upprätthållande av biodiversitet, bevarande av regional, ekologisk balans, förbättring av jordens bördighet och upprätthållande av vattenkvaliteten.
Reglerna gäller alla områden inom ekologisk produktion och baseras på en antal nyckelprinciper, såsom:
• förbud mot användning av GMO'er
• förbud mot användning av joniserande strålning
• begränsning av användningen av konstgödning, herbicider och pesticider
• förbud mot hormonanvändning och antibiotikaanvändningen begränsas till enbart fall då det är nödvändigt för djurhälsan.
Dessutom uppmuntrar ekologiskt jordbruk en hög standard på djurvälfärden och kräver att lantbrukare uppfyller djurens specifika beteendemässiga behov.

Förädlat djurfoder faller också inom EU's foderkategori. Därför gäller motsvarande regelverk och djurfoder kan märkas som ekologiskt om det uppfyller en rad stränga regler om certifiering, märkning och sammansättning.

Certifiering:
• råmaterial som används, såväl som tillverkaren, måste vara certifierade av ett organ för ekologisk certifiering
• recept och etikett måste certifieras av samma organ
• hela leveranskedjan, inklusive distributionscentret, måste ha ekologisk certifiering.

Märkning:
• BIO får användas på etiketten om produkten uppfyller EU-reglerna
• Om produkten uppfyller EU-reglerna kan EU's green leaf-logotyp (se nedan) användas. Lokala logotyper får också användas om produkten uppfyller nationella standarder
• Ekologiska ingredienser ska markeras i innehållsförteckningen.

Sammansättning:
• 95 % av produktens torrsubstans och 100 % av jordbruksingredienserna måste vara ekologiskt certifierade
• Vissa icke-ekologiska ingredienser kan användas, men endast om de är upptagna på EU's postiva lista
• Tillsatser såsom vitaminer kan också användas för att sätta samman kompletta produkter så länge de också är upptagna på EU's positiva lista.

Även om vi har börjat inkludera ekologiskt djurfoder i vårt produktsortiment möter tillverkningen av ekologiskt djurfoder många utmaningar:
• Tillgängligheten till råmaterial: mindre än 2 % av marken används i dag till ekologisk produktion, vilket innebär att vår leverantörsbas är begränsad. Ekologiskt odlade grödor uppvisar också stor volatilitet
• Produktionen i en djurfoderanläggning är mindre flexibel, i synnerhet när samma linje används för ekologiska och konventionella produkter, eftersom produktionslinjen måste rengöras innan de ekologiska produkterna tillverkas för att undvika kontaminering med konventionella ingredienser i det ekologiska receptet
• Produktionskostnaderna för ekologiskt djurfoder är högre än för konventionellt djurfoder eftersom processen för att följa regelverket är lång och uppdelningen av ekologiska/konventionella råmaterial måste upprätthållas i hela leveranskedjan
• För att tillverka ett komplett och balanserat djurfoder måste vi inkludera vissa tillsatser i recepten (såsom vitaminer eller mineraler) som inte är ekologiskt certifierade eftersom de är syntetiska (även om de är identiska med de naturliga).