Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Amalia

Technical Communication Manager and Veterinarian @Purina

Amalia
Hur den tillverkas

Hur den tillverkas

Läs mer >

Högkvalitativt, förädlat hund- och kattfoder är det säkraste och enklaste sättet att säkerställa att din älskade hund eller katt får all näring den behöver under hela sitt liv, vilket är en förutsättning för ett friskt och långt liv.

 

Hundars och katters näringsbehov är väldigt annorlunda mot människans, och våra fyrbenta vänner måste få i sig en viss andel från specifika ingredienser. Till exempel har katter ett unikt och nödvändigt behov av animaliskt protein och kan därför aldrig vara vegetarianer. Dessutom behöver både hundar och katter varierande nivåer av olika näringsämnen beroende på såväl ålder och daglig aktivitetsnivå som många andra livsstilsfaktorer. Det är väldigt svårt att uppfylla dessa varierande behov med hemmagjord hund- eller kattmat eftersom man behöver en grundlig kunskap om hundens eller kattens individuella fysiologi och näringsbehov. Det innebär att det finns en stor risk för att den hemmagjorda hund- eller kattmaten inte innehåller alla essentiella näringsämnen och därför kan ha en negativ effekt på hundens eller kattens hälsa på såväl kort som lång sikt, vilket kan leda till problem som dålig benutveckling och/eller missbildningar av skelettet.

Med mer än 90 års erfarenhet inom forskning och näring i hund- och kattfoder, och med hjälp av över 500 näringsfysiologer, veterinärer, etologer och livsmedelsforskare, producerar vi foder som hela tiden säkerställer rätt balans av rätt näringsämnen och tillgodoser hundens eller kattens energibehov och unika näringsbehov.

Vi producerar även särskilda veterinärfoder som är tillgängliga på rekommendation av veterinär för att ge näringsmässigt stöd åt specifika sjukdomstillstånd. Till exempel: Om din hund eller katt har en allergisk reaktion mot vissa ingredienser erbjuder vi ett specialtillverkat, hydroliserat foder som är särskilt framtaget för att reducera sådana födoämnesreaktioner. Eller om din katt har fått diagnosen diabetes mellitus erbjuder vi en veterinärprodukt som är vetenskapligt bevisad att minska mängden och frekvensen av insulininjektioner som krävs.

Att använda högkvalitativt, förädlat hund- och kattfoder har även andra fördelar, bland annat minskade hälsorisker. Tack vare stränga produktionsprocesser och flera säkerhetskontroller, från inköp av råvaror till lagring, är våra foder säkra att äta för din hund eller katt.