Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Nicola

Responsible Sourcing Co-ordinator Procurement @Purina

Nicola
Hur den tillverkas

Hur den tillverkas

Läs mer >

Våra kvalitetsrutiner säkerställer att vi enbart köper in från hållbara källor som använder effektiva spårbarhetssystem för att möjliggöra fullständig spårbarhet av ett specifikt parti för en ingrediens genom hela leveranskedjan tillbaka till källan, så långt det är praktiskt möjligt, inom den kortaste ledtiden.
Spårbarhet innebär också att kartlägga hela leveranskedjan för att veta var våra råmaterial kommer från, hela vägen till gården, plantagen, fiskeriet, eller en annan ursprungsplats. Vi strävar efter att uppnå transparens och spårbarhet inom vår verksamhet, men eftersom vi använder många olika råmaterial i våra produkter varierar vår förmåga att spåra dem till källan beroende på ingrediens.

 

De huvudsakliga råmaterial vi använder i djurfoder är kött och animaliska biprodukter, fisk- och skaldjursprodukter, spannmål och vegetabiliska proteiner.

KÖTT OCH ANIMALISKA BIPRODUKTER
På Purina värdesätter vi och använder animaliska biprodukter (kött och animaliska biprodukter) i våra produkter. Våra leverantörers insamling av dessa är mycket komplex och involverar många olika parter i leveranskedjan, vilket för med sig många utmaningar i vår strävan att uppnå transparens hela vägen till källan.
Trots dessa utmaningar är över 95 % av det kött och de animaliska biprodukter vi använder spårbara hela vägen till ursprungslandet och 65 % hela vägen till slakteriet. Vi arbetar för närvarande hårt för att öka den siffran. Det är värt att nämna att ungefär 99 % av animaliska biprodukter köps lokalt från europeiska källor. Återstående 1 % kommer från godkända leverantörer utanför Europa, på grund av säsongsvariationer, tillgång och kvalitet.

FISK- OCH SKALDJURSPRODUKTER 84 % av den fisk och de skaldjur som används i Purina EMENA-produkter är spårbara (biprodukter är transparenta sett till landet eller fiskeriet).
Alla våra djurfoderprodukter är sammansatta efter kompletta och balanserade recept som uppfyller hundars och katters näringsmässiga behov i varje livsskede och för många hälsoproblem. Utöver att vara näringsmässigt gynnsamt är användningen av fiskbiprodukter ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt arbetssätt, eftersom fiskens alla proteinkällor används. Att identifiera de exakta källorna för fisk och skaldjur och användningen av fiskbiprodukter försvårar spårbarheten ytterligare, eftersom de typiska spårbarhetsmekanismerna som används för hel fisk inte är tillräckliga.
Den fisk och de skaldjur vi använder kommer från många olika källor. Dessa inkluderar vildfiskerier i Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen samt Medelhavet och Svarta havet och vattenbruk i Brasilien, Chile, Danmark, Färöarna, Frankrike, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Korea, Norge, Polen, Storbritannien, Taiwan, Thailand, USA, och Österrike.

SPANNMÅL OCH VEGETABILISKA PROTEINER
100 % av all soja som används på Purina EMENA är redan spårbar och vår partner Proforest gör platsbedömningar som bygger på de krav som är fastställda i Responsible Sourcing Standard (riktlinjer för ansvarsfulla inköp). Proforest tillhandahåller också teknisk hjälp och råd till våra leverantörer för att hjälpa dem att förbättra sina leverantörsbaser.
När det gäller spannmål och säd strävar vi efter att göra inköpen så nära våra anläggningar som möjligt för att stödja lokala lantbrukare, minska miljöpåverkan och sänka kostnaderna.
Att uppnå transparens i leveranskedjorna för spannmål är en komplex uppgift eftersom de är långa och involverar flera olika typer av leverantörer. Vi köper spannmål från både råvaruhandlare och kooperationer och köper ibland in material från andra handlare, vilket innebär att de har begränsad insyn i sin leveranskedja. Vi har ändå gjort framsteg och strävar både efter att hålla våra leverantörer och oss själva ansvariga och att driva transparens i hela branschen.
Upptäck nu hur vi säkerställer kvaliteten på våra produkter.