Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Dagmar

Food Safety Manager and Veterinarian @Purina

Dagmar
Hur den tillverkas

Hur den tillverkas

Läs mer >

Här på Purina tar vi kvalitet på största allvar. Våra europeiska fabriker skickar prover på externa kontroller och vi har egna kvalitetslaboratorier som utför omfattande kontroller på allt från råvaror till halvfärdiga och färdiga produkter.

 

Först kontrollerar vi råvarorna när de anländer till fabriken genom att ta ett prov från varje leverans för att säkerställa att våra leverantörer uppfyller våra obligatoriska kvalitetskrav. Vi godkänner bara råvaror som uppfyller våra strikta kvalitetskriterier.

Sedan, under produktion, tar vi regelbundet prover på halvfärdiga produkter för att kontrollera att det inte finns några oriktigheter.

Ingen produkt lämnar våra fabriker utan att ha testats. Varje dag bedömer team med experter kvaliteten på våra produkter för att verifiera att det inte förekommer några avvikelser från kvalitetskraven i fråga om bland annat konsistens, färg eller arom.