Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Olivier

Senior Packaging Specialist @Purina

Olivier
Ingredienser

Ingredienser

Läs mer >

"På Purina anser vi att inga förpackningar ska bli avfall och strävar efter att 100% av våra emballage ska vara återanvändbara eller återvinningsbara innan 2025. Vi arbetar hårt på att uppnå detta mål.

Plastförpackningar spelar en viktig roll i att leverera hund- och kattfoder till konsumenter på ett säkert sätt och att minska matsvinn och avfall. De erbjuder en unik kombination genom att bevara färskheten samtidigt som de är lätta och praktiska för konsumenterna. Medan vi arbetar på att minska användningen av plast i våra förpackningar så måste vi också fundera noga på alternativen innan vi gör några förändringar. Vi anser att med rätt inställning, insamling och återvinning av plast så är det möjligt att använda plastförpackningar utan att skada miljön."

 

Hittills har vi gjort betydande framsteg i att säkerställa användning av minimal mängd emballage, som vi kan packa våra produkter med på ett säkert sätt. Som en del av våra ”Purina i samhället”-åtaganden satte vi 2016 ett mål, nämligen att minska mängden förpackningsmaterial med 3 000 ton innan 2019 jämfört med nivåerna år 2015. 2018 minskade vi mängden förpackningsmaterial med 787 ton. Totalt har vi minskat mängden förpackningsmaterial med 3 542 ton sedan 2015. Vi har uppfyllt detta mål med råge – hela 18%. 52 % av det minskade förpackningsmaterialet sedan 2017 var plast.

Ett bra exempel på våra initiativ att minska användningen av plast är reduceringen av vikten på några av våra förpackningar genom att minska PE-lagret (polyetylen). Denna förändring har redan implementerats i alla våra Europeiska fabriker och har gjort att vi har minskat mängden förpackningsmaterial med totalt 528,3 ton. 
Våra ansträngningar för att minska användningen av plast i våra förpackningar slutar inte där. Vi arbetar på att eliminera eller byta komplexa kombinationer av förpackningsmaterial så att alla våra förpackningar, inklusive de av plast, kan återvinnas. Dessutom arbetar vi på att använda återvunnen plast i våra förpackningar där så är möjligt, och att investera i forskning för att hitta hållbara material som skyddar våra produkter på samma sätt som plast.

Vi samarbetar också med olika intressenter för att utveckla nya metoder för att öka återvinningen eftersom vi vet att vårt åtagande att använda 100% återvunna eller återanvändbara förpackningsmaterial i sig själv inte är tillräckligt för att hantera plastfrågan.
Upptäck Purinas åtagande mot att förbättra våra förpackningars miljöprestanda här.