Se på världen med kattens ögon | Purina
[{ "question": "Katter urskiljer färger bäst på nära håll. Vilka färger ser katter klarast?", "image": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-butterfly-human.jpg", "choice": [{ "label": "Blått och gult", "next": "true" }, { "label": "Rött och grönt", "next": "false" }, { "label": "Svart och vitt", "next": "false" } ], "answer": { "explication": "Katter har lättast för att urskilja blått och gult. Katter kan inte skilja grönblått från grått och kan inte alls urskilja gröna, orange eller röda nyanser.", "image": [{ "src": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-butterfly-human.jpg", "alt": "människa" }, { "src": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-butterfly-cat.jpg", "alt": "katt" } ] } }, { "question": "Hur ser en klargrön gräsmatta ut i din katts ögon?", "image": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-grass-human.jpg", "choice": [{ "label": "Rödaktig", "next": "false" }, { "label": "Mörkgrön", "next": "false" }, { "label": "Nästan vit", "next": "true" } ], "answer": { "explication": "Det som vi uppfattar som en klargrön äng uppfattar en katt som en vit yta. Katter är däremot bättre på att urskilja gråa nyanser än vad vi är – katter har därför ett bättre mörkerseende.", "image": [{ "src": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-grass-human.jpg", "alt": "människa" }, { "src": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-grass-cat.jpg", "alt": "katt" } ] } }, { "question": "20/20-synskärpa (1,0) innebär att en person med normal syn kan se samma detaljer på sex meters håll som en annan person på samma avstånd. 20/40-synskärpa (0,5) innebär att en person kan se detaljer på sex meters håll som en annan med normal syn kan se på tolv meters håll. Vilken synskärpa har en katt?", "image": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-sofa-human.jpg", "choice": [{ "label": "20/2 (betydligt bättre än människor)", "next": "false" }, { "label": "20/20 (samma som människor)", "next": "false" }, { "label": "20/100 (betydligt sämre än människor)", "next": "true" } ], "answer": { "explication": "Katter ser betydligt sämre än människor under dagtid. En katt behöver befinna sig på en meters avstånd för att se ett föremål som en människa kan se på tre meters avstånd.", "image": [{ "src": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-sofa-human.jpg", "alt": "människa" }, { "src": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-sofa-cat.jpg", "alt": "katt" } ] } }, { "question": "En katt ser bäst under mörkare förhållanden. Katter ser bättre i mörker än människor – men hur pass mycket bättre?", "image": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-kitchen-human.jpg", "choice": [{ "label": "Dubbelt så mycket", "next": "false" }, { "label": "Sex gånger så mycket", "next": "true" }, { "label": "Sexton gånger så mycket", "next": "false" } ], "answer": { "explication": "Katters mörkerseende är sex gånger bättre än människors. De har en ljusreflekterande yta bakom näthinnan som gör det lättare att se rörelser i dunklare ljus. Det är därför kattögon lyser om de hamnar i direktljus.", "image": [{ "src": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-kitchen-human.jpg", "alt": "människa" }, { "src": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-kitchen-cat.jpg", "alt": "katt" } ] } }, { "question": "En människas synfält är 180 grader. Men hästen, vars ögon sitter på sidan av huvudet, har ett synfält på 350 grader från nosen. Hur pass brett synfält har en katt?", "image": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-angle-human.jpg", "choice": [{ "label": "360 grader", "next": "false" }, { "label": "200grader", "next": "true" }, { "label": "90 grader", "next": "false" } ], "answer": { "explication": "Katter är ofta mer medvetna än vi om vad som händer omkring dem eftersom de har ett något bredare synfält.", "image": [{ "src": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-angle-human.jpg", "alt": "människa" }, { "src": "/sites/g/files/mcldtz1991/files/vision-angle-cat.jpg", "alt": "katt" } ] } } ]

Se på världen med kattens ögon

Du får bättre förståelse för din lilla solstråle om du kan se världen som katten ser den. Delta i den interaktiva frågeleken och ta reda på vad du vet om din katt och hur hemmet ser ur från kattens perspektiv.

Friskes Cat Face

Se på världen med kattens ögon

Fel!Rätt!

Content

cat image cat image

Flytta markören om du vill jämföra skillnaden i perception mellan människor och katter.

Se på världen med kattens ögon

Du har svarat rätt på 0 frågor!

Katter uppfattar världen annorlunda än vad vi gör, de har ett bredare synfält och urskiljer färg på ett helt annat sätt. De har bättre mörkerseende, men ser betydligt sämre under dagtid. Katters övriga sinnen påverkar hur de uppfattar världen omkring dem. De har exempelvis ett väldigt starkt luktsinne och kan uppfatta mycket höga ljudfrekvenser. Nu när du vet hur din katt uppfattar världen blir det lättare att förstå den.

Prova igenFriskies Cat Walking

Genom ögonen på din katt

Butterfly  

Question lorem ipsum