Your Pet, Our Passion.
Edmée

Sustainability Program Manager

Edmée
Hållbarhet

Hållbarhet

Läs mer >

Nestlé, vårt moderbolag, har förbundit sig till netto -nollutsläpp år 2050 med mellanliggande milstolpar på 20% minskning till år 2025 och 50% minskning till år 2030, och vi på Purina är fast beslutna att bidra till denna ambition.

Resan för att minska våra utsläpp av växthusgaser (GHG) har börjat med att få en grundlig förståelse för källan till våra utsläpp genom att titta på hela försörjningskedjan från gården till matskålen och förpackningshantering. Baserat på detta, och guidade av våra åtanganden i samhället, har vi börjat skapa en handlingsplan.

Vi har redan tagit ett par stora steg för att minska våra utsläpp, nämligen:

  • Sedan maj 2020 drivs alla våra fabriker på 100% förnybar el
  • Vi har startat partnerskap i Storbritannien och Frankrike för att investera i övergången av konventionellt jordbruk till regenerativa jordbruksmetoder. Med andra ord investerar vi i restaurering av mark för att bland annat fånga upp kol, tillsammans med många andra fördelar.
  • Mellan 2016 och 2018 har vi sparat 3 422 ton förpackningar och vi har inlett en pilot med ett första i sitt slag återvinningsbara flexibla plastförpackningar för våtfoder i Nederländerna.
  • I Sverige har vi investerat Europas modernaste återvinningsanläggning som med hjälp av ny teknik kan öka andel flexibel plast som återvinns, allt tillsammans med vår partner TMR

Vi vet dock att det finns många fler utmaningar och möjligheter framför oss. Det är därför vi fortsätter att testa och lära oss med nya projekt, som att utveckla foder med alternativa proteinkällor. Och, vi söker aktivt lösningar tillsammans med andra organisationer och entreprenörer också. Unleashed, Purina Accelerator Lab, letade specifikt efter Pet Tech-startups med affärsmodeller och lösningar för hållbarhet, som en av de tre viktiga kategorierna för 2021.

Om du är intresserad av fler exempel på hur vi vill ta hand om vår planet, läs gärna hela vår Purina in Society Report där vi berättar om våra åtaganden och milstolpar.