Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Raphael

Regulatory & Scientific Affairs Specialist and Veterinarian

Raphael
Ingredienser

Ingredienser

Läs mer >

Många av våra produkter är tillverkade av kött och animaliska biprodukter som kan innehålla kött och andra material som lungor, njurar, lever eller skinn (främst från fjäderfä) men de kommer bara från djur som är godkända som livsmedel för människor. Vi låter inte våra leverantörer använda hudar och horn och vi använder inte ull, hår eller päls heller, även om det ibland kan finnas enstaka spår av detta naturligt.

 

Våra krav överstiger de standarder som fastställs i europeiska förordningar enligt vilka:
 

  • hudar, skinn, horn, hovar eller fjädrar från friska djur som slaktats och är lämpliga att användas som livsmedel och som inte uppvisat några tecken på överförbara sjukdomar människor eller djur får användas i husdjursfoder
  • skinn och skinn, hovar, fjädrar, ull, horn, hår och päls från döda djur får inte användas i husdjursfoder.

 

Ta reda på mer om de biprodukter (eller animaliska derivat) vi använder i vårt foder.