Bör jag hålla min katt inomhus?

Bör jag hålla min katt inomhus?

Bör jag hålla min katt inomhus?

Bör jag hålla min katt inomhus?

Bör jag hålla min katt inomhus?

Bör jag hålla min katt inomhus?
07/31/2018

Bör jag hålla min katt inomhus?

Majoriteten av kattägarna i Europa ger sina katter friheten att vara utomhus, medan andra ger dem en livsstil som är helt inomhus. Den här artikeln tittar på några för- och nackdelar med båda tillvägagångssätten.

Fördelarna med att stanna inomhus

Fördelarna med att stanna inomhus


Det var när kattsanden kom på 1950-talet som kattägare enkelt kunde välja att ha sina katter inomhus. Sedan dess har man funnit att innekatter tenderar att leva längre än utekatter i genomsnitt. Det beror på att innekatter är mindre utsatta för:

  • Stöld – allt fler värdefulla raskatter hålls som sällskapsdjur och fler djur stjäls
  • Hamna på villovägar – utekatter kan ibland bli instängda i garage, skjul eller till och med bagageutrymmen på bilar
  • Vägolyckor – det här är den största dödsorsaken för katter, särskilt unga katter som inte har lärt sig farorna med trafik än
  • Rovdjur – innekatter är naturligt skyddade från rävar och andra rovdjur
  • lagsmål – om de inte blir osams med andra hushållsmedlemmar, kan innekatter undvika slagsmål med andra katter och hundar.
  • Förgiftning – även om det inte händer ofta, äter utekatter ibland farliga ämnen som kylvätska, snigelpellets eller råttgift.
  • Smittsamma sjukdomar – innekatter är skyddade från sjukdomar som smittar från katt till katt genom närkontakt. Vissa organismer och parasiter kan dock komma in via människors skor eller kläder. Det är viktigt att notera att innekatter ändå behöver vaccinationer och avmaskning för att vara friska.
  • Naturvård – innekatter minskar risken för omfattande jakt och fågeldöd, särskilt under fortplantningssäsongen.

När katten blir äldre väljer den kanske att vara mer inne av sig själv. Vissa äldre katter kanske till och med föredrar bekvämligheten och säkerheten av att vara inne hela tiden.

Fördelarna med att vara ute


Trots fördelarna med att vara inne, finns det också fördelar med att låta katten gå ut.

Huvudfördelen är kattens mentala hälsa och välbefinnande. Katter är utvecklade för att jaga och markera sina revir och använda sina högt utvecklade sinnen för lukt, hörsel och känsla samt specialiserade syn för att förfölja och jaga villebråd.

Att låta katten vara ute gör att den kan utveckla sitt normala kattbeteende mer fullständigt, vilket ntagligen är anledningen till att utekatter mer sällan har mentala problem eller beteendeproblem jämfört med dem som hålls inne helt och hållet. Utekatter kan dessutom motionera mer, så de är mindre benägna att bli överviktiga med tillhörande hälsoproblem.

Fördelarna med att vara ute

Valet är ditt


Det är för- och nackdelar med båda sidor, så det finns inget rätt eller fel när det handlar om att välja om din katt ska vara inne- eller utekatt. Oavsett vad du bestämmer dig för så är det viktigaste att ge katten vård av hög kvalitet, bra näring och massor av stimulans för att främja välbefinnandet.

Dela med människor du känner

ShareEmailLinkedInFB