Your Pet, Our Passion.
Mirko

Pest Control Expert @Purina

Mirko
Hur den tillverkas

Hur den tillverkas

Läs mer >

Alla PURINA-fabriker är certifierade enligt FSCC 22000, vilket är en globalt erkänd standard för livsmedelssäkerhet. I detta sammanhang är vår skadedjurshantering helt i linje med de standarder som har fastställts för livsmedelsfabriker. På grund av våra produkters känslighet (även insekter tycker om hund- och kattfoder) har Purinas team utvecklat en hög kunskapsnivå och följer de högsta standarderna inom skadedjurshantering för att förhindra angrepp på våra produkter.

 

I tillägg till att följa de högsta standarderna inom skadedjurshantering vidtar vi även andra åtgärder för att förhindra angrepp på våra produkter:

  • Val av förpackningar
    Vi strävar efter att erbjuda konsumenter bästa möjliga produktupplevelse, i synnerhet i deras hem. Insekter har dock en tendens att krypa in i alla slags förpackningar. Vi vill säkerställa att designen på och hanteringen av våra förpackningar är perfekta för att hindra insekter från att ta sig in. För att säkerställa detta har PURINA utvecklat ett unikt sätt att utmana dagens förpackningar och validera nya genom att bedöma hur levande insekter skulle kunna kontaminera dem.
  • Arbete med externa experter
    PURINA är en erkänd expert på detta område – både internt och externt – men vi måste fortsätta leda genom att utveckla ny kunskap och arbeta med viktiga opinionsledare för att forma framtiden inom skadedjurshantering för hund- och kattfoder. I detta sammanhang arbetar vi med Milanos universitet för att validera de bästa insektssäkra förpackningarna och nya sätt att spåra/förutse risker för angrepp.
  • Arbete med detaljhandlare
    Mer än 80% av klagomålen vi får från våra konsumenter är kopplade till icke-optimal praxis hos våra detaljhandlares lager eller till och med försäljningsställen. För att hjälpa våra partners erbjuder Purina enkel vägledning och utbildningsmaterial som de kan använda för att öka dugligheten i sina egna nätverk. Vi har till exempel utvecklat enkla reklamblad, som våra säljare kan dela med detaljhandlare. Utöver det ser vi till att utbilda våra lokala team varje gång vi träffas i hur angrepp kan påverka våra kunders upplevelse.