Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Pro Plan Liveclear produkter

Vi introducerar PRO PLAN LIVECLEAR

Ett revolutionerande kattfoder som reducerar allergener hos katt*.​

​*Satyaraj E. et al, Immunity Inflammation and Disease. 2019; 7(2):68-73​

Få dig och din katt närmare varandra

Vi anser att inget ska stå mellan dig och din katt. Inte ens kattallergener. Upptäck skillnaden Pro Plan LIVECLEAR kan göra för din allergenhanteringsrutin – för att hjälpa dig och din katt att komma närmare varandra.​

​LIVECLEAR är ett revolutionerande kattfoder som bevisat minskar allergener på katthår och mjäll med i genomsnitt 47%, från och med den tredje veckan av daglig utfodring*.​

*Satyaraj E. et al, Immunity Inflammation and Disease. 2019; 7(2):68-73.

Så här fungerar Pro Plan LIVECLEAR


Varje katt är unik, och därför varierar nivån av Fel d 1 de producerar, precis som varje persons känslighetsnivå för dessa allergener är olika. Det finns inget "one size fits all" sätt att hantera exponering för kattallergener. Varje liten bit hjälper så en kombination av hanteringsverktyg fungerar ofta bäst för att minska allergener i ditt hem.​

​Pro Plan® LiveClear® ersätter inte andra strategier för personer som är känsliga mot kattens allergener, utan är en kompletterande metod som hjälper till att reducera allergener i hem med katter.

Kvinna som håller katten i hennes knä
Pro Plan LIVECLEAR
Hantera kattallergener
Ditt hem är laddat med Fel d 1-allergener. Precis som glitter, fäster detta mycket klibbiga protein sig på alla ytor och kan stanna där under mycket lång tid. Därför är det viktigt att behålla din nuvarande behandlingsrutin för kattallergen så att Pro Plan LiveClear kan lägga till den extra hjälpen.

Verkliga personer. Verkliga berättelser.

Historien bakom Pro Plan LIVECLEAR

Historien bakom Pro Plan LIVECLEAR.

Läs mer

Vanliga frågor

Pro Plan LiveClear liknar inget annat kattfoder på marknaden, så du kan ha frågor om det. Få svar på de vanligaste frågorna här.

Lär dig mer om kattallergener

Lär dig mer om kattallergener:

Pro Plan