Your Pet, Our Passion.
Olivier

Senior Packaging Specialist @Purina

Olivier
Hållbarhet

Hållbarhet

Läs mer >

Ja. Inom ramarna för vårt globala åtagande inför 2025 ska 100 % av våra förpackningar vara återanvändningsbara eller återvinningsbara. Vi arbetar med återvinningsbara plastförpackningar samtidigt som vi undersöker och pilottestar andra lösningar, såsom återanvändningsbara förpackningar, nya leveranssystem och innovativa affärsmodeller för att undvika användning av engångsförpackningar.

 

För de flesta förpackningar är det troligt att återvinning är det föredragna slutet för förpackningen, eftersom materialen då fortsätter att cirkulera inom ekonomin. Vi arbetar hårt för att göra det lättare att återvinna våra förpackningar och våra ansträngningar ger resultat. Vi har till exempel ändrat förpackningen till Beyond® Spannmålsfritt recept från multimaterial till monomaterial, som sedan kan återvinnas där det finns en infrastruktur för detta. Vi arbetar också med att göra Purinas portionspåsar för våtfoder fullständigt återvinningsbara. Våra team testar nya strukturer och tekniker som syftar till att uppnå cirkuläritet för portionspåsar. I Nederländerna pilottestar vi till exempel en ny slags återvinningsbar plastförpackning, som är den första av sitt slag, för vårt våtfoder.

Som en del av vårt åtagande introducerar vi också förpackningar som kan återanvändas, nya leveranssystem och innovativa affärsmodeller för att undvika att engångsförpackningar används. Ett exempel är 19 butiker i tre regioner i Ryssland där kunderna redan kan köpa Purinaprodukter i bulk med egen förpackning.

Några butiker i Schweiz testar nu också ett nytt slutet bulksystem för våra torrprodukter. Dispensrar i butiker erbjuder konsumenterna en shoppingupplevelse fri från engångsförpackningar i kombination med flexibilitet och ett varierat produktutbud. I ett samarbete med nystartade MIWA pilottestade vi nyligen återvinningsbara och påfyllningsbara dispensrar i tre Nestlébutiker i Schweiz. Under en fyra månader lång försöksperiod togs dispensrarna väl emot av konsumenterna och vi fick värdefulla insikter, bland annat om användarvänligheten. För att ytterligare bedöma dispensrarnas effektivitet när det gäller att förebygga förpackningsavfall i leveranskedjan placeras dispensrar nu ut på fler platser.

Utöver det undersöker vi, tillsammans med Nestlé Institute for Packaging Sciences, ett bredare perspektiv inom innovationer, inklusive nya pappersbaserade material.