Your Pet, Our Passion.
Olivier

Senior Packaging Specialist @Purina

Olivier
Hållbarhet

Hållbarhet

Läs mer >

Detta yttrande innebär att förpackningen är framtagen för att vara återvinningsbar, men att den lokala infrastrukturen ännu inte finns på plats, eller endast delvis finns på plats.

 

När du ser yttrandet ”Framtagen för att kunna återvinnas” på förpackningen innebär det att förpackningen är framtagen för att kunna återvinnas, men att möjligheten att återvinna kanske ännu inte finns i ditt land eller i ditt område för större delen av befolkningen. Denna typ av förpackning är framtagen på ett sätt som maximerar möjligheten att återvinnas på ett sätt som är miljömässigt och ekonomiskt effektivt baserat på den återvinningsteknik som för närvarande är mest relevant.
Faktum är att, eftersom alla länder skiljer sig åt när det gäller förmågan att samla in, sortera och återvinna avfall så är en av våra viktigaste utmaningar avfallshantering. Vi samarbetar därför med våra partners för att förbättra infrastrukturer för återvinning och att skapa ny återvinningsteknik.

Läs nu om vilka material våra djurfoderförpackningar är gjorda av.