Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Olivier

Senior Packaging Specialist @Purina

Olivier
Hållbarhet

Hållbarhet

Läs mer >

Vi tillverkar och säljer vårt våtfoder i olika format: portionspåsar, konserver och burkar. Många djurägare väljer portionspåsar som är det mest praktiska förpackningsformatet eftersom det erbjuder en unik kombination av att bevara fodrets fräschör och av att ha låg vikt och att vara praktiskt för konsumenterna. Portionspåsar är också mycket populära bland djurägare på grund av deras portionsstorlek.

 

Vi är medvetna om att våra portionspåsar har en viktigt nackdel: de är inte återvinningsbara. Det beror på att de är tillverkade av olika sorters plast och aluminium som sammanfogas i olika skikt för att bilda den slutgiltiga förpackningen. Våra team testar dock nya strukturer och tekniker som syftar till att uppnå cirkuläritet för portionspåsar.
Just nu i Nederländerna pilottestar vi till exempel en ny slags återvinningsbar plastförpackning, som är den första av sitt slag, för vårt våtfoder. Till skillnad från de nuvarande portionspåsarna består den nya förpackningen av en enda typ av plast – polypropylen (PP) – vilket innebär att portionspåsar är lättare än burkar och kan återvinnas, samtidigt som de också används i en intensiv steriliseringsprocess som kan nå temperaturer som överskrider 120 °C och där produktkvaliteten fortfarande kan garanteras.