Your Pet, Our Passion.
Nathalie

Sustainability Manager @Purina

Nathalie
Hållbarhet

Hållbarhet

Läs mer >

Som företag och som individer har vi ett ansvar för att ta hand om vatten så att allt fler människor i framtiden har tillgång till denna mest värdefulla resurs. Hos Purina förbättrar vi vatteneffektiviteten i våra verksamheter.

 

Vatten är avgörande för våra verksamheter och produkter. Vi använder det för att rengöra och förbereda våra råvaror samt för att kyla ner och rengöra vår utrustning. Vi bidrar till vårt moderbolags åtagande att fortsätta arbeta på att reducera vattenförbrukningen per ton färdig produkt för att uppnå en minskning på 35% år 2020 jämfört med nivåerna år 2010. Vi har gjort rejäla framsteg de senaste åren och minskar redan i dag användningen av vatten per ton färdig produkt med 25%.