Your Pet, Our Passion.
Kounawit

Petfood Raw Materials Specialist @Purina

Kounawit
Ingredienser

Ingredienser

Läs mer >

BHA och BHT är två olika antioxidanter som är godkända i livsmedel för såväl människor som hundar och katter, och användningen därav reglerad för att vara helt säker.

BHA (butylhydroxianisol) och BHT (butylhydroxitoluen) är två tillsatser som förebygger oxidering av fetter och förändring av färg och andra egenskaper hos de produkter de tillsätts i. Dessa tillsatser kan finnas i hund- och kattfoder, men förekommer även i livsmedel för människor, bland annat djupfryst mat, färdiga soppor och potatischips.

BHA och BHT står även med på listan över tillsatser som är godkända av EU och får finnas i hund- och kattfoder, förutsatt att de inte överskrider de maximala nivåerna för användning i dessa produkter. Processen för att godkänna tillsatser är mycket rigorös och övervakas av EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Hos Purina följer vi lagarna om maximalt tillåtna nivåer för att säkerställa att våra produkter är säkra för alla hundar och katter.