Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Dagmar

Food Safety Manager and Veterinarian @Purina

Dagmar
Ingredienser

Ingredienser

Läs mer >

Mykotoxiner är naturligt förekommande ämnen som finns i spannmål och andra vegetabiliska grödor och går inte att undvika. Det finns dock olika typer av mykotoxiner och deras effekt varierar beroende på typen och mängden som en hund eller katt får i sig. Därför arbetar vi på Purina nära med våra leverantörer för att noggrant inspektera och kontrollera våra spannmål och slutprodukter och säkerställa att våra hund- och kattfoder är helt säkra.

 

Mykotoxiner är ämnen som produceras av vissa mögel i olika livsmedel, inklusive grönsaker och spannmål. De växer när livsmedlen odlas på fälten eller lagras i silor, och denna tillväxt är delvis avhängig klimatförhållanden såsom temperatur och luftfuktighet. Rent praktiskt går det därför inte att undvika naturligt förekommande mykotoxiner i vissa växter och jordbruksprodukter.

Det finns många slags mykotoxiner och deras effekter varierar beroende på typen och mängden som förtärs och huruvida det är människor eller hundar och katter som får det i sig. Några sorter kan orsaka sjukdomar medan andra, som penicillin, vid korrekt användning kan ha en välgörande effekt när de ingår i medicinsk behandling. En person eller en hund eller katt kan få i sig mykotoxiner utan att bli sjuk, förutsatt att mängden inte överstiger specifika gränser.

Våra råvaror och slutprodukter kontrolleras noga genom hela distributionskedjan för att säkerställa att våra foder är 100% säkra att förtära.

Varje batch råvaror och slutprodukter är föremål för periodiska inspektioner och tester. Inledningsvis inspekteras de inkommande råvarorna visuellt efter mögel; upptäcks detta förkastas omedelbart varan för att minimera föroreningsrisken för andra råvaror. Råvaror som godkänns i den visuella inspektionen genomgår därefter alla relevanta och nödvändiga tester. Om förekomsten av mykotoxiner överstiger de specifika gränserna, returneras råvaran till leverantören. På vår begäran ska leverantören ta fram en åtgärdsplan för att minimera risken för att problemet återkommer.

Vissa säger att spannmål kan vara förorenade av mykotoxiner och leda till att min hund eller katt dör. Är det sant?