Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Phil

Sourcing Manager @Purina

Phil
Ingredienser

Ingredienser

Läs mer >

Vi på Purina förpliktar oss att säkerställa att våra leverantörer producerar högkvalitativa råvaror på ett ansvarsfullt sätt.

 

Vi har under lång tid arbetat med våra leverantörer för att säkerställa att vi kan spåra våra produkter tillbaka till ursprunget. Dessutom arbetar vi med våra leverantörer och tredje parter för att utvärdera hela vår distributionskedja. Till exempel arbetar vi med organisationer som Proforest och Sustainable Fisheries Partnership för att utvärdera våra rutiner. Detta arbete gör att vi står i förgrunden för ansvarsfull produktion, med tydliga mål på plats. Ett av våra åtaganden är att 100% av de fisk- och skaldjursingredienser som vi använder ska vara ansvarsfullt producerade år 2020.

Vi arbetar med våra partnerorganisationer på daglig basis, och vårt team möter regelbundet våra leverantörer och besöker deras produktionsanläggningar. Detta ger oss en bra förståelse för hur våra leverantörer arbetar. Eftersom vissa av våra produkter har en väldigt komplex distributionskedja kan det vara svårt att besöka varje enskild leverantör, men vi tillämpar nya initiativ, bland annat gårdsbedömningar, för att säkerställa att hela vår distributionskedja – ända ner på gårdsnivå – tillämpar ansvarsfull produktion.

Purinas inköpsprotokoll är viktigt. Därför har vi etablerat långsiktiga inköpsstrategier för materialen i våra produkter så att man kan lita på sättet som våra råvaror anskaffas.

Varje leverantör som arbetar för Purina måste följa vår leverantörskod, som definierar de icke förhandlingsbara minimikraven vi ber dem respektera i fråga om bland annat mänskliga rättigheter, säkerhet och hälsa på arbetsplatsen samt affärsintegritet. Dessutom måste våra leverantörer följa lagstadgade miljökrav och demonstrera kontinuerlig förbättring i sin miljöprestanda.

Förutom leverantörskoden arbetar vi också nära med våra leverantörer för att uppfylla våra riktlinjer för ansvarsfull produktion av viktiga handelsvaror, t.ex. fisk och skaldjur, ox, fjäderfä och soja. Dessa riktlinjer omfattar bland annat att säkerställa att inga råvaror kommer från områden omvandlade till naturskog, att vidta åtgärder för att lindra effekten på vatten, minska växthusgasutsläppen och bidra till hållbar utveckling av landsbygden, samt att respektera metoder som främjar djurens välfärd från gård till fabrik.

Upptäck mer om Purinas åtagande att implementera ansvarsfulla inköp här: