Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Phil

Sourcing Manager @Purina

Phil
Ingredienser

Ingredienser

Läs mer >

Större delen av de råvaror (över 90%) som vi använder i våra produkter som säljs och produceras i Europa kommer från gårdar inom Europa. Bara när råvaror inte produceras eller är tillgängliga i tillräckligt stora mängder köper vi in dem från länder utanför Europa.

 

Hos Purina producerar vi ett stort utbud av produkter som är gjorda på flera ingredienser och självklart kan varje ingrediens komma från en annan plats, beroende på var ingrediensen odlas eller produceras och var vår fabrik ligger. De flesta av våra produkter som säljs i Europa är producerade i Europa, och över 90% av våra råvaror kommer från Europa. Det enda undantaget är när råvarorna inte produceras eller är tillgängliga i tillräckligt stora mängder. Till exempel: 99% av våra animaliska ingredienser köps in från Europa, men då och då behöver vi köpa in dem från Brasilien, Australien och Nya Zeeland. När det gäller soja, som det är begränsad tillgänglighet på i Europa i de mängder som vi behöver, måste vi även importera från länder utanför Europa.

Oavsett var våra ingredienser kommer ifrån har de en sak gemensamt: Vi använder bara leverantörer som följer våra standarder för livsmedelssäkerhet och kvalitet för att säkerställa att vi bara använder högkvalitativa och säkra ingredienser.

Slutligen arbetar vi hårt på att köpa in från leverantörer i närheten av våra fabriker för att minimera vår miljöpåverkan och stödja den lokala ekonomin.