Your Pet, Our Passion.
Dagmar

Food Safety Manager and Veterinarian @Purina

Dagmar
Ingredienser

Ingredienser

Läs mer >

Vi utför ungefär 1 400 kontroller dagligen under produktionsprocessen.

Vi utför dagligen mängder av tester i våra fabriker för att säkerställa att råvaror och slutprodukter uppfyller våra strikta kriterier för att producera säkra hund- och kattfoder av högsta kvalitet.

Baserat på en uppsättning fördefinierade standarder utvärderas våra slutprodukter enligt en serie fysiska och sensoriska parametrar. Dessa omfattar bland annat kontroll av foderbitarnas storlek, färg, arom och densitet. Dessutom söker vi efter eventuellt fragmenterade produkter och möjlig korskontaminering.

Vi använder både fysiska mätinstrument och sensoriska medel, som syn och lukt, för att göra detta och vårt kvalitetssäkringsteam får specifik träning i detta; en träning som uppdateras varje år. I slutet av varje dag, när alla olika tester har analyserats och vi har fått resultaten, släpps produktionen från föregående dag för distribution till våra återförsäljare för försäljning.

Kontrollerna av slutprodukten är bara en liten andel av de mer än 1 400 kontroller som utförs varje dag under hela processen. Varje dag utför vi omkring 300 tester av de råvaror och förpackningsmaterial som levereras till våra fabriker, i tillägg till 1 100 andra kontroller under produktionsprocessen och av slutprodukterna.