Your Pet, Our Passion.
Nicola

Responsible Sourcing Co-ordinator Procurement @Purina

Nicola
Hållbarhet

Hållbarhet

Läs mer >

2016 satte vi upp målet att 100 % av våra fisk och skaldjursingredienser ska vara hållbart fiskade senast 2020. Det har visat sig vara en utmaning att nå målet. 2019 lyckades vi köpa in över 50 % av den fisk och de skaldjur vi använder från hållbara källor (53 %), vilket var en stor förbättring jämfört med 27 % 2017. 2020 har vi ökat siffran till ungefär 70 % och även om vi ännu inte har nått 100 % så fortsätter vi att arbeta mot att nå denna ambitiösa siffra under 2021. I framtiden innebär det inte bara att vi ökar inköpen från ansvarsfulla och hållbara källor, utan också att försöka stödja transformerande aktiviteter på branschnivå i syfte att öka andelen hållbart fiske på global nivå.

 

För att kunna förstå om de råmaterial vi använder är hållbart framställda följer vi definitionen av ansvarsfulla inköp som vårt moderbolag Nestlé har tagit fram:

Fisk- och skaldjursvolymerna anses vara hållbart fiskade när de uppfyller ett av följande kriterier: a. Från källor med låg till medel risk enligt FishSource eller Monterey Bay Seafood Watch b. Fiskeriets eller fiskodlingens ursprung har certifierats av någon av följande: Marine Stewardship Council (MSC), Aquaculture Stewardship Council (ASC), Iceland Responsible Fisheries Management, Alaska Responsible Fisheries Management, Global Aquaculture Alliance’s Best Aquaculture Practices, GLOBAL G.A.P. Aquaculture Certification, Friends of the Sea c. Från ett förbättringsprojekt inom fiskeri eller vattenbruk eller från IFFO RS-certifierat ursprung med fortsatt engagemang med leverantörerna.

Hållbart fiskad fisk kan ha olika ursprung, som uppfyller olika kriterier enligt vår definition, till exempel med olika men motsvarande certifieringar, och hamnar ofta i en och samma djurfoderprodukt. I dag fokuserar Purina på ansvarsfullt fiske snarare än att välja en enda certifiering som skulle kunna användas på våra förpackningar. Det förändrar inte det faktum att vi förstår vikten av att köpa in råvaror från fiskerier och vattenbruk med hälsosam fisk och ansvarsfulla arbetsmetoder.