Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Phil

Sourcing Manager @Purina

Phil
Husdjurs välbefinnande

Husdjurs välbefinnande

Läs mer >

Vi strävar efter att förbättra välfärden för gårdsdjur tvärs över våra globala leveranskedjor. Dessutom inser vi kopplingen mellan välfärd och hälsa hos gårdsdjur som föds upp till mat, och är övertygade om att kraftfulla hälso- och välfärdsstandarder för gårdsdjur kan ha en både direkt och indirekt effekt på matens kvalitet och säkerhet.

 

2012 gick vi med i och engagerade oss i OIE:s (den internationella organisationen för djurens välfärd) projekt för gårdsdjurs välfärd, där vi fortsätter att spela en aktiv roll.

Som en del av vårt engagemang i gårdsdjurs välfärd samarbetar vi med våra partner i distributionskedjorna för att etablera spårbarheten hos de animaliska produkter vi köper in. Dessutom är vårt övervakningsprogram avsett att hjälpa oss förstå aktuell status på rutinerna för gårdsdjurs välfärd. Detta gör att vi kan etablera en baslinje för kontinuerlig förbättring. Genom detta arbete kan vi stödja och implementera åtgärder som främjar djurens hälsa och välfärd, samt eliminera rutiner som kränker de "fem friheterna" i fråga om djur:

  • Frihet från hunger, törst och under- eller näringsbrist
  • Frihet från rädsla och stress
  • Frihet från fysiskt och termiskt obehag
  • Frihet från smärta, skada och sjukdom
  • Frihet att uttrycka normala beteendemönster

Vi står bakom OIE:s (den internationella organisationen för djurens välfärd) arbete med att främja implementeringen av dessa fem friheter i den globala distributionskedjan.

Dessutom använder vi protokollet för utvärdering av ansvarsfulla inköp som har utvecklat av Nestlé, vårt moderbolag, tillsammans med World Animal Protection för att etablera ett sätt att utvärdera status på gårdar och deras rutiner, inklusive hur djuren avlas, utfodras, bor, transporteras och slaktas. Detta hjälper oss även att välja rätt leverantörer. Nestlé var den första stora foderproducenten att skapa ett sådant partnerskap med en icke-statlig organisation för djurens välfärd.