Förbättra miljöprestandan hos Purinas förpackningar

Vårt mål

Till 2019

Minska användningen av förpackningsmaterial med minst 3 000 ton.

Vår ståndpunkt: Purina, förpackningar och miljön

Purinas förpackningar är kritiska för att säkerställa att våra hund- och kattprodukter hålls fräscha. De tillhandahåller även viktig saklig och juridisk information om produkten. Samtidigt vet vi att hund- och kattälskare oroar sig för våra produkters miljöpåverkan.

Hos Purina är förpackningar något vi tänker på väldigt noga. Vi förstår att vi har ett ansvar att minska våra förpackningars miljöpåverkan i fråga om vikt, råmaterial och transport.

För att uppnå vårt mål och förbättra återvinningsfrekvensen har vi startar projekt över hela Euorpa, då vi utforskar material från förnybara källor och leder utvecklingen av förnybar bioplast. Vi använder också ett särskilt verktyg för att hjälpa oss förstå dagens Purina-förpackningars påverkan kontra den nya lösningen.

Bygga på Nestlé CSV

Nestlés åtagande: Förbättra miljöprestandan hos våra förpackningar

Mål: Att hela tiden systematiskt analysera och optimera vår förpackningsportfölj och undvika användningen av minst 100 000 ton förpackningsmaterial.

Läs mer om Nestlé CSV

Så minskar vi våra förpackningars miljöpåverkan

Våra andra åtaganden

Skapa arbetstillfällen hos Purina för unga människor över hela Europa

Vi inser att locka och behålla duktiga medarbetare är avgörande för vårt företags framtid.

MER INFORMATION

Puffa för hundar och katter på arbetsplatsen

Vi vill använda vår expertis i att tillåta hundar och katter på våra kontor för att hjälpa andra företag att göra detsamma.

MER INFORMATION

Avlägsna konstgjorda färgämnen i våra produkter

Många av våra produkter är redan fria från konstgjorda färgämnen. 2023 kommer alla att vara det.

MER INFORMATION

Leverera produktinformation och djurvårdsråd som är enkla att förstå

Vi tror på att göra det möjligt för kunder att fatta informerade beslut.

MER INFORMATION

Program för barn som främjar ansvarsfullt hund- och kattägande

Vi vill hjälpa till att lära fler barn i Europa om ansvarsfullt hund- och kattägande.

MER INFORMATION

Implementera ansvarsfulla inköp

Vi förpliktar oss att säkerställa att vi och våra leverantörer agerar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

MER INFORMATION

Vara branschledande inom forskning om näring och hälsa för hundar och katter

Som ett djurälskande företag strävar vi efter att leda vägen för att hålla hundar och katter friska och glada genom branschledande näring och en förståelse för våra fyrbenta vänner.

MER INFORMATION

Hjälpa till att minska risken för fetma hos hundar och katter genom gemensamma förebyggande program

Hos Purina vill vi öka medvetenheten om fetma hos hundar och katter och arbete med partner för att skapa holistiska förebyggande program.

MER INFORMATION

Verka för adoption av hundar och katter genom samarbete och partnerskap

Vi vill hjälpa fler hundar och katter att hitta kärleksfulla hem.

MER INFORMATION