Puffa för hundar och katter på arbetsplatsen

Våra mål

Till 2020

Vi ska skapa 200 allianser för att stödja PAW-initiativ över hela Europa.

Vår ståndpunkt

Som ledande producent av hund- och kattvårdsprodukter vill vi stödja människor så att de kan njuta av alla fördelarna med att äga en hund eller katt i den ständigt föränderliga världen vi lever i. Att ha hundar och katter på arbetet är ett av sätten som vi kan njuta av våra hundars och katters sällskap hela dagen.

Vi vet att hundar och katter har en enormt positiv inverkan på vår mentala och fysiska hälsa och vårt välbefinnande, men längre arbetsdagar, ökad snabbkonsumtion och en befolkning som går från en lantlig till en mer urban livsstil kan göra det svårt att förena hundar och katter med livet på 2000-talet.

Genom vår egen erfarenhet av att öppna våra dörrar för hundar och katter över hela Europa arbetar vi med partner för att marknadsföra fördelarna med hund- och kattägande och göra det enklare och mer tillgängligt, inklusive att stödja företag att öppna sina dörrar för hundar och katter.

Hundar och katter vid Purinas kontor

Vi anser att människor, hundar och katter är bättre tillsammans, och att ha med sin fyrbänta vän på arbetet tydligt demonstrerar vår passion för hundar och katter och de Purina-värderingar som vi alla delar. Vi lägger ner mycket arbete på att göra Nestlé Purina-kontoren över hela Europa så hund- och kattvänliga som möjligt. Vid många av våra anläggningar är våra fyrbenta vänner ett regelbundet inslag på kontoret. Vissa kontor tillåter hundar att hälsa på en dag eller en vecka om året, medan en allt vanligare sedvänja är att hundar har en permanent plats vid Nestlés kontor.

Bygga på Nestlé CSV

Där så är lämpligt kommer Nestlé att delta – och gör så redan – i denna aktivitet tillsammans med Purina

Läs mer om Nestlé CSV

Husdjur på jobbet

Alla fantastiska fördelar med hundar på jobbet...

Visste du att studier visar att medarbetare som tar med sina hundar och katter till jobbet visar färre tecken på stress? Eller att ha hundar och katter på kontoret främjar en hälsosam balans mellan arbete och fritid?

Det finns gott om bevisade fördelar även för hundarna – de får socialisera med nya människor och leka med andra hundar, samtidigt som de njuter av mer daglig aktivitet och mer tid med sin ägare. Vi har haft en etablerad praxis med hundar och katter på jobbet här vid Purina Nordics i mer än tio år, och 2015 blev vårt engelska huvudkontor det första helt hundvänliga Nestlékontoret i världen. För att ta reda p mer om Purina Pets at Work, klicka här.

Vårt Pets At Work-program ger alla medarbetare chansen att ta med sig sina fyrbenta vänner till kontoret. Vi hoppas att vi genom att dela vår expertis kan inspirera andra företag att öppna sina dörrar för hundar de med! Gå med i Purina Pets At Work-alliansen här.

PAW

Våra andra åtaganden

Avlägsna konstgjorda färgämnen i våra produkter

Många av våra produkter är redan fria från konstgjorda färgämnen. 2023 kommer alla att vara det.

MER INFORMATION

Leverera produktinformation och djurvårdsråd som är enkla att förstå

Vi tror på att göra det möjligt för kunder att fatta informerade beslut.

MER INFORMATION

Skapa arbetstillfällen hos Purina för unga människor över hela Europa

Vi inser att locka och behålla duktiga medarbetare är avgörande för vårt företags framtid.

MER INFORMATION

Program för barn som främjar ansvarsfullt hund- och kattägande

Vi vill hjälpa till att lära fler barn i Europa om ansvarsfullt hund- och kattägande.

MER INFORMATION

Implementera ansvarsfulla inköp

Vi förpliktar oss att säkerställa att vi och våra leverantörer agerar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

MER INFORMATION

Vara branschledande inom forskning om näring och hälsa för hundar och katter

Som ett djurälskande företag strävar vi efter att leda vägen för att hålla hundar och katter friska och glada genom branschledande näring och en förståelse för våra fyrbenta vänner.

MER INFORMATION

Hjälpa till att minska risken för fetma hos hundar och katter genom gemensamma förebyggande program

Hos Purina vill vi öka medvetenheten om fetma hos hundar och katter och arbete med partner för att skapa holistiska förebyggande program.

MER INFORMATION

Förbättra miljöprestandan hos Purinas förpackningar

Vi har ett ansvar att minska vår miljöpåverkan och uppmuntra återvinning.

MER INFORMATION

Verka för adoption av hundar och katter genom samarbete och partnerskap

Vi vill hjälpa fler hundar och katter att hitta kärleksfulla hem.

MER INFORMATION