Skapa arbetstillfällen hos Purina för unga människor över hela Europa

Våra mål

Till 2016

Vi strävar efter att skapa 1 500 arbetstillfällen och praktikplatser för människor under 30 år hos Nestlé Purina i Europa.

Vår ståndpunkt

Ungdomsarbetslöshet är ett stort problem över hela Europa, där var fjärde ung person är påverkad, och inser att locka och behålla duktiga medarbetare är avgörande för oss som företag och för att säkra en ljus framtid för hundar och katter.

Dessutom är människor under 30 år nästa generation hund- och kattägare och kommer därför att spela en viktig roll i att främja hundars och katters hälsa och välbefinnande i framtiden och hjälpa alla hund- och kattälskande likasinnade.

Bygga på Nestlé CSV

2013 tillkännagav Nestlé lanseringen av Youth Employment Initiative som kommer att skapa 20 000 nya arbetstillfällen för människor under 30 år över hela Europa till 2016.

Nestlés åtagande: Erbjuda 20 000 arbetstillfällen för unga människor i Europa

Läs mer om Nestlé CSV

Att skapa jobb för unga i hela Europa

Våra andra åtaganden

Avlägsna konstgjorda färgämnen i våra produkter

Många av våra produkter är redan fria från konstgjorda färgämnen. 2023 kommer alla att vara det.

MER INFORMATION

Leverera produktinformation och djurvårdsråd som är enkla att förstå

Vi tror på att göra det möjligt för kunder att fatta informerade beslut.

MER INFORMATION

Puffa för hundar och katter på arbetsplatsen

Vi vill använda vår expertis i att tillåta hundar och katter på våra kontor för att hjälpa andra företag att göra detsamma.

MER INFORMATION

Program för barn som främjar ansvarsfullt hund- och kattägande

Vi vill hjälpa till att lära fler barn i Europa om ansvarsfullt hund- och kattägande.

MER INFORMATION

Implementera ansvarsfulla inköp

Vi förpliktar oss att säkerställa att vi och våra leverantörer agerar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

MER INFORMATION

Vara branschledande inom forskning om näring och hälsa för hundar och katter

Som ett djurälskande företag strävar vi efter att leda vägen för att hålla hundar och katter friska och glada genom branschledande näring och en förståelse för våra fyrbenta vänner.

MER INFORMATION

Hjälpa till att minska risken för fetma hos hundar och katter genom gemensamma förebyggande program

Hos Purina vill vi öka medvetenheten om fetma hos hundar och katter och arbete med partner för att skapa holistiska förebyggande program.

MER INFORMATION

Förbättra miljöprestandan hos Purinas förpackningar

Vi har ett ansvar att minska vår miljöpåverkan och uppmuntra återvinning.

MER INFORMATION

Verka för adoption av hundar och katter genom samarbete och partnerskap

Vi vill hjälpa fler hundar och katter att hitta kärleksfulla hem.

MER INFORMATION