Introducera din kattunge för familjens andra djur

Introducera din kattunge för familjens andra djur

Introducera din kattunge för familjens andra djur

Introducera din kattunge för familjens andra djur

Introducera din kattunge för familjens andra djur

Introducera din kattunge för familjens andra djur
09/13/2018

Introducera din kattunge för familjens andra djur

Innan du välkomnar en ny kattunge i ditt hem är det viktigt att du funderar på hur du bäst kan introducera den för familjens andra djur. Det minskar stressnivåerna för både nykomlingen och dina mer etablerade familjemedlemmar.

Om du redan har en katt hemma är det i allmänhet inte någon bra idé att introducera en ny katt i huset. Katter är självständiga djur och bättre anpassade att bo i hem med bara en katt.

När du introducerar en ny katt blir troligtvis båda katterna stressade och det kan ofta resultera i beteendeproblem hos en eller båda katterna. Den ena kan försöka dominera den andra och förutom den känslomässiga stress det orsakar kan det också innebära skador från slagsmål.

Dessutom kan den katt som är räddast börja kissa och göra sina behov utanför kattlådan och på oacceptabla platser. Det kan också vara problem i samband med utfodring och om den ena katten dominerar här kan det leda till övervikt hos den ena och näringsbrist hos den andra.

Om du vill ha flera katter ska du fundera på deras behov och se till att tillfredsställa dem så gott du kan. Generellt sett anpassar sig katter som är i en liknande ålder när de introduceras för varandra (eller de som är syskon eller kombination av förälder-avkomma) bättre till att leva tillsammans på lång sikt.

Introducera kattungar för vuxna katter

Introducera kattungar för vuxna katter


Det finns olika sätt att förenkla processen med att introducera katter för varandra.

  • Se till att du har tillräckligt med personligt utrymmer för varje katt. Det handlar om en kattlåda per katt och en extra per hushåll
  • Egna mat- och vattenskålar för varje katt
  • Separata säkra platser att fly undan till och gömma sig på där de känner sig trygga och säkra
  • Syntetiska feromonpreparat finns hos veterinären och de kan hjälpa till att skapa en lugn, avslappnande miljö för katterna när de är stressade

När du introducerar två katter eller en kattunge och en vuxen katt för varandra, måste det göras långsamt och gradvis. Ge båda djuren frihet och utrymme att utforska varandra på ett säkert sätt. Det kan göras via en kattbur där nykomlingen får vara instängd och därmed säker från attack. Den katt som redan finns i hemmet kan utforska i egen takt och har möjlighet att fly undan eller dra sig tillbaka till sin egen trygga plats när som helst.

Utöka dessa introduktionstillfällen gradvis över tid, men var medveten om att det kan ta allt ifrån några dagar till flera månader innan båda katterna har lärt sig leva med varandra. Och var alltid uppmärksam på tecken som tyder på beteendeproblem.

Introducera kattungar för hundar


Att introducera en katt eller kattunge för en hund i familjen kan vara mindre stressigt än att presentera två katter för varandra, men det är inte utan risk. Eftersom hundar är flockdjur är de oftast mer benägna att acceptera nykomlingar, men de kan vara rädda för det okända och även bli aggressiva. Det är viktigt att vara lika försiktig som du skulle vara med två katter och se till att de bekantar sig långsamt och gradvis med det ena djuret säkert instängt under tiden.

Kom alltid ihåg att övervaka varje möte mellan djur som inte känner varandra. Det är viktigt att fortsätta göra det tills de har vant sig vid varandra. Det innebär att de inte väser eller morrar åt varandra, springer undan eller gömmer sig från varandra – och viktigast av allt, börjar sova nära varandra, leka tillsammans, osv.

Om du har funderingar under den här processen är det klokt att fråga veterinären eller en lokal djurbeteendexpert.

Introducera kattungar för hundar

Dela med människor du känner

ShareEmailLinkedInFB