Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
En man med en hund

Arbeta mot en avfallsfri framtid.

Vi strävar efter att reducera avfall och minska vår klimatpåverkan.

Cestini dei rifiuti

Vårt mål

  • Vårt mål är att 100 % av våra förpackningar ska vara återvinningsbara eller återanvändningsbara innan 2025.
  •  Innan 2030 ska nya cirkulära ingredienslösningar integreras i vår produktportfölj. ​(Baseline 2021).

Så har planetens gränser inspirerat vårt åtagande

Med våra nya Purina-åtaganden har vi nu breddat omfattningen och ställt upp nya mål.
Vägledda av ramverket för planetens gränser (Stockholm Resilience Centre) har vi sett på de områden som vår verksamhet påverkar mest och har etablerat mål för sex av de nio gränserna. Eftersom gränserna är sammankopplade syftar våra åtgärder på att positivt påverka planetens hälsa holistiskt för att i slutändan bidra till regenerationen av vår planet.

planet

Vårt åtagande

Därför är det viktigt

Den globala plastproduktionen har ökat från 2 miljoner metriska ton årligen 1950 till över 350 miljoner metriska ton i dag. En stor del av de plastförpackningar som används för livsmedel, inklusive hund- och kattfoder, och drycker hamnar i dagsläget i naturen, i synnerhet floder och hav, vilket orsakar skada på ekosystem.  Trots att plastförpackningar spelar en viktig roll i att leverera högkvalitativt hund- och kattfoder till konsumenter på ett säkert och praktiskt sätt, söker vi efter nya vägar att möjliggöra avfallshantering på ett ansvarsfullt sätt.  I slutändan vill vi arbeta mot en cirkulär ekonomi genom hela vår produktionsprocess. Läs mer om den grundläggande teorin bakom cirkulär ekonomi nedan. 

Att lösa problemet med plastföroreningar kräver att vi har ett inkluderande och heltäckande arbetssätt. I enlighet med detta vidtar vi åtgärder som att:

  • Utveckla framtidens förpackningar.
  • Forma en avfallsfri framtid.
  •  Driva nya beteenden och insikter.

Framöver ligger fokus på att minska engångsförpackningar, och målet är att 100 % av våra förpackningar ska vara återvinningsbara eller återanvändningsbara innan 2025. Dessutom strävar vi efter att minska användningen av nya plaster med en tredjedel under samma tidsperiod. 

 Vi arbetar på att minska både antalet olika materiallager och komplexiteten hos dessa material för att göra våra förpackningar enklare att återvinna.​

Ett annat sätt att hjälpa till att forma en avfallsfri framtid är integrationen av nya cirkulära ingredienslösningar i vår produktportfölj. Vi pilottestade ett initiativ i Nederländerna, där vi vid tillverkningen av bland annat Purina AdVENTuROS använde oss av överskottsspannmål från ett bryggeri som kanske annars hade fått ruttna. Detta är ett exempel på hur vi kan bidra till att minska avfall och ta ett steg mot en mer cirkulär ekonomi.

Vad är en cirkulär ekonomi?

Cirkulära ekonomilösningar handlar om att reducera avfall som används i vår produktion. Detta inkluderar förpackningsavfall såväl som energi och ingrediensavfall. Du har kanske en kompost hemma. Så när du skalar potatis till söndagssteken kastas inte skalen bort utan hamnar direkt i komposten, där de ger näring åt jorden.

infografik


Likaledes vill vi använda ingredienser på allra bästa sätt. Ett exempel på detta är vårt pilottest i Nederländerna. Vid tillverkningen av Purina AdVENTuROS sparades överskottsspannmål från ett bryggeri som kanske annars hade fått ruttna och användes i produkten, vilket bidrog till att minska avfallet.


När det gäller hund- och kattfoder använder vi även animaliska biprodukter i våra recept.  Dessa ingredienser, till exempel lever och andra organ, har ett högt näringsvärde och innehåller bland annat höga mängder protein som hundar och katter kan njuta av.  Genom att använda biprodukter bevarar vi även värdet av potentiellt avfall från djurbaserat lantbruk genom att använda ingredienser som inte så ofta används i livsmedel för människor.

Tillsammans med Nestlé strävar vi efter att göra skillnad

På samma sätt som vi strävar efter att förbättra livet för hundar och katter och deras ägare, engagerar sig vårt moderbolag Nestlé i att förbättra livskvaliteten och bidra till en hälsosammare framtid för individer och familjer, våra åtaganden och vår miljö.

Läs mer om Nestlé i samhället.

Gourmet Mon Petit Intense återvinningsbar

 Gourmet Mon Petit-portionspåsen är framtagen för att kunna återvinnas

I maj 2022 lanserade vi i vår Gourmet Mon Petit-serie vår första portionspåse som är framtagen för att kunna återvinnas. 

Denna nya förpackning introducerades i mer än tjugo länder tvärs över Europa, inklusive Storbritannien, Irland, Belgien och Italien. Detta utgör ett viktigt steg i Purinas väg mot 100 % återvinningsbara eller återanvändningsbara förpackningar innan 2025. Denna resa fortsätter i början av 2023 med introduktionen av förpackningar för Latz Soup-serien som är framtagna för att kunna återvinnas.

Dessa nya portionspåsar tar itu med något som har varit en långvarig utmaning för producenter, nämligen hur man erbjuder konsumenter okomplicerade plaststrukturer som är enklare att återvinna utan att kompromissa med produktsmak, kvalitet och säkerhet.

Den förbättrade förpackningen är tillverkad av en typ av plast (polypropylen) som är återvinningsbar på de flesta marknader, samtidigt som den bevarar de materialegenskaper som krävs för att erbjuda den höga kvalitet och säkerhet som vi är så stolta över.

En man och en hund springer på stranden
Våra åtaganden
Vår påverkan
Vårt åtagande är att göra mer som har betydelse för hundar och katter, för människorna som älskar dem och för vår jord. Därför strävar vi efter att uppnå våra sex Purina-åtaganden.