Your Pet, Our Passion.
Innovativ näring för hundar och katter samt anskaffning av ingredienser med hjälp av regenerativa metoder

Innovativ näring för hundar och katter samt anskaffning av ingredienser med hjälp av regenerativa metoder.

Vetenskapligt baserad innovation kommer alltid att vara kärnan i vår näringsmässiga expertis. Vi väljer rätt ingredienser av hög kvalitet för att säkerställa att våra recept ger hundar och katter näring. Dessutom strävar vi efter att alla våra ingredienser ska komma från hållbara källor.

Våra mål

  • Innan 2024 ska vi lansera tjugo nya produkter som främjar hundars och katters hälsa och välbefinnande (Baseline 2021)
  • Innan 2025 ska 20 % av spannmål och vegetabiliska proteiner komma från lantbruk som använder regenerativa metoder. Denna andel ska öka till 50 % innan 2030.
  • Innan 2030 ska vi enbart använda fisk som har fångats med ansvarsfulla metoder (vildfiskerier och vattenbruk).

Vårt åtagande

Därför är det viktigt

Purina grundades med löftet om högkvalitativ näring, bevisad vetenskap och innovation som kan hjälpa till att främja hundars och katters hälsa och välbefinnande. Näring kommer alltid att vara viktigast för oss, men vi fokuserar även på vilka ingredienser vi använder och varifrån vi får dem. Vi erkänner vårt ansvar för att säkerställa att vi kan fortsätta leverera kvalitativ näring till våra kunder, samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan.

Därför fortsätter vi noga att kontrollera hur många av våra nya produkter som har utformats för att främja hundars och katters hälsa och välbefinnande.
Vi kommer även att kontrollera hur stor del av våra ingredienser som kommer från regenerativt lantbruk och ansvarsfulla inköp.

Vår ståndpunkt: Purina, forskning och näring

Vårt företag sysselsätter människor som äger och älskar hundar och katter – från våra forskare och näringsfysiologer till våra marknadsförare och säljare. Vi strävar efter att förstå hundars och katters näringsmässiga, beteenderelaterade och sociala behov. Vi fokuserar på att göra allt vi kan för att hålla dem friska och glada.

Vår grundläggande tro är att vetenskapligt bevisad näring av hög kvalitet är avgörande för hundars och katters välbefinnande. Därför har vi, sedan Purinas grundande och genom alla våra aktiviteter, hållit vårt varumärkeslöfte om högkvalitativ näring, bevisad vetenskap och resultat. Hos Purina står näring i centrum.

Vi inser dock att våra hund- och kattfoder är nyckeln till att hjälpa till att reducera Purinas miljöavtryck. Vårt åtagande till regenerativa lantbruksmetoder för våra spannmål och vegetabiliska proteiner syftar till att vända den negativa trenden inom jordhälsa och hjälpa till att minska Purinas övergripande koldioxidutsläpp.

I samarbete med respekterade partner och ledande veterinärer världen över, såväl som våra ansvarsfulla inköpsexperter, ser vi fram emot möjligheten att driva innovation som skapar viktiga framsteg inom hundars och katters hälsa och välbefinnande och som kan hjälpa till att minska vår klimatpåverkan. Vi vet att vi inte kan uppnå våra mål på egen hand.

Purina-experter

Tillsammans med Nestlé strävar vi efter att göra skillnad

På samma sätt som vi strävar efter att förbättra livet för hundar och katter och deras ägare, engagerar sig vårt moderbolag Nestlé i att förbättra livskvaliteten och bidra till en hälsosammare framtid för individer och familjer, med början i våra samhällen och vår miljö.

Läs mer om Nestlé i samhället.

Regenerativt lantbruk: Vad är det?

Regenerativt lantbruk är en metod som strävar efter att förbättra jordens hälsa och bördighet samt att skydda vattenresurser och biologisk mångfald. Att återställa jordhälsan hjälper till att dra ner och fånga ökade nivåer av kol i jord och växtbiomassa. Friskare jord är även mer motståndskraftig mot påverkan av klimatförändringar och kan öka skördar och därmed förbättra lantbrukares levebröd.

Nestlé och ansvarsfulla inköp

Vår standard för ansvarsfulla inköp definierar våra inköp genom omtanke och respekt för individer, samhällen och vår jord. Den beskriver våra krav och vårt arbetssätt som vi följer tillsammans med våra tredje parts-leverantörer i leveranskedjan för att säkerställa långsiktig tillgång och för att nå vårt mål om att ständigt minska vår påverkan på planetens resurser.

Vårt mål är att stödja och bidra till en gemensam värdegrund, ha en positiv påverkan på människor, samhällen och vår jord samt att arbeta mot kontinuerliga förbättringar för att uppfylla standardkraven. Vår standard överträffar branschnormen och är baserad på fem nyckelprinciper.

  • Vi använder ingredienser som kommer från omsorgsfullt utvalda källor med respekt för vår jord, människor och hav.
  • Leverantörer tillämpar bra arbetsnormer och tar hand om sin arbetsstyrka, bevarar naturresurser och bedriver sin verksamhet på ett etiskt sätt.
  • Förmedlare (organisationer som fungerar som mellanhänder mellan parter vid avtalsförhandlingar och annat) arbetar enligt samma värdegrund och med respekt.
  • Källor, lantbrukare och fiskare förbättrar kontinuerligt sina arbetsmetoder.
  • De olika leden i leveranskedjorna arbetar i enlighet med gällande förordningar samt kontrollerar, informerar och förbättrar kontinuerligt gentemot standarden.
Våra åtaganden
Vår påverkan
Våra åtaganden
Vårt åtagande är att göra mer som har betydelse för hundar och katter, för människorna som älskar dem och för vår jord. Därför strävar vi efter att uppnå våra sex Purina-åtaganden.