Your Pet, Our Passion.
Paula

Regulatory & Scientific Affairs Specialist and Veterinarian @Purina

Paula
Ingredienser

Ingredienser

Läs mer >

"Rikt på" och "Smaksatt med" är termer som beskrivs i FEDIAF:s* kod för god märkningspraxis för att ge oss en indikation på hur stor mängd av den aktuella ingrediensen som finns i fodret.

 

Mängden ingredienser indikeras med hjälp av följande termer:

  • " X Smak" innebär att ingrediensen inte finns i fodret, utan smaken kommer från ett smakämne (t.ex. "Med smak av bacon").
  • "Smaksatt med X" innebär att produkten innehåller mindre än 4% av ingrediens X (t.ex. "Smaksatt med kyckling").
  • "Med X" innebär att produkten innehåller minst 4% av ingrediens X (t.ex. "Med kyckling").
  • "Rikt på X" innebär att produkten innehåller minst 14% av ingrediens X (t.ex. "Rikt på lamm").
  • "X-meny" innebär att produkten innehåller minst 26% av ingrediens X (t.ex. "Kycklingmeny").

Här är ett praktiskt exempel: Om det står "Med kyckling" på etiketten innebär det att produkten innehåller minst 4% kyckling. Normalt är andelen kött och animaliska biprodukter mycket högre. I det här fallet hänvisar 4% endast till kyckling medan resten av proteinerna potentiellt består av olika råvaror, t.ex. mer kyckling, ox, lamm eller anka.

Så kom ihåg att när du läser "kyckling 4%" på en förpackning så är detta minimimängden av denna ingrediens som fodret innehåller.

*FEDIAF: Hund- och kattmatstillverkarnas europeiska samarbetsorgan