Your Pet, Our Passion.
Growing Pup lanimerad logotyp
Hund spelar fångst med tennisboll

Tonårsvalpar – hur man tar sig igenom tonåren med valpen

7 minuters läsning

Tonåren är en utmanande tid för både din valp och dig själv. Lär dig hur du får din kaxiga valp tillbaka till sitt normala jag.

När din valp är ungefär sex månader gammal kommer du upptäcka att din lilla valp har blivit en ... tonåring! Detta är en period som många ägare inte förutser, eftersom de ofta förväntar sig att deras hund utan vidare kommer att bli vuxen efter att ha gått igenom valpstadiet, men detta stämmer inte alls.

Det finns en anledning till att den vanligaste åldern för hundar som ges till räddningscenter är mellan 6–18 månader, och detta beror på att en hunds tonårstid kan vara en knepig tid. Med lite kunskap, förberedelser och tålamod kommer du dock upptäcka att du kan ta itu med alla problem som denna period kan medföra, och ni kan båda ta er igenom den och upptäcka att allt kommer att bli så mycket lättare.

När blir en valp tonåring?

Hundarnas tonårsperiod börjar vid olika tidpunkter för olika raser och kan pågå under olika lång tid. Mindre raser tenderar att komma in i tonårsfasen tidigare än större raser, vilka utvecklas långsammare. En hund av en liten ras kommer ofta att vara mogen efter cirka ett år, medan en extra stor ras kan behöva mer än två år innan tonåren har passerats.

Vad händer under valpens tonår?

Under denna period pågår flera utvecklingsprocesser. Att vara medveten om dessa och vilka effekter de sannolikt kommer att ha på din valps beteende kommer innebära att du kan vara beredd att ta itu med dem. Detta i sin tur kan förkorta tiden som processerna kommer att ha en inverkan på båda era liv.

Valpens tonår är en tid då din valp kommer att börja bli mer självständig.  I den här åldern börjar den se världen som vuxen snarare än som ett spädbarn, så istället för att förlita sig på dig när det gäller säkerhet är det mer sannolikt att den vill ta vara på sig själv. Detta kan ofta betyda att dess instinkt är att lyssna mindre på dig, gå längre ifrån dig när ni är på promenader och vara mindre benägen att lyssna på dig när du ropar (oavsett hur bra du var på att kalla in hunden tidigare). Vissa kommer till och med att springa iväg och undvika dig när du ropar på dem. Faktum är att det ibland är lätt att tro att hunden aldrig ens har lärt sig att komma tillbaka när du ropar – något som gör många ägare förtvivlade!

Hur hanterar man valpens ungdom?

Det viktiga är att behålla lugnet, inte straffa hunden på något sätt eftersom detta bara gör den ännu mindre benägen att vilja komma till dig, och istället gå tillbaka till grunderna med din träning och inkludera massor av belöningar. Och viktigast av allt – låt inte din tonårsvalp ta för vana att inte komma tillbaka. Detta innebär att du använder ett långt koppel i några veckor, så att din hund fortfarande får friheten att springa, nosa och utforska, men inte kan ignorera dig eller springa iväg. Genom att göra detta kommer du att förkorta denna svåra period och få din träning tillbaka på rätt spår relativt snabbt.

Varför är min tonårsvalp plötsligt rädd?

Hundar har också en andra period av rädsla som inträffar någonstans mellan 6–18 månaders ålder. Ibland sker detta bara en gång, men hos andra hundar kan det hända flera gånger under denna period, vilket kan sammanfalla med tillväxtsperioder eller hormonökningar. Denna period kännetecknas av att din valp verkar reagera på eller vara rädd för saker som inte har stört den tidigare – konstiga människor, okända hundar, nya föremål eller platser med mera.

Att hantera denna period på rätt sätt är ytterst viktigt eftersom det verkar vara den tidpunkt då inlärning av enstaka händelser är mest sannolikt att inträffa. Med andra ord kan en dålig upplevelse vid denna tidpunkt ha en bestående effekt på din hunds beteende, även om alla dess tidigare interaktioner har varit positiva.

Hur valpsocialisering hjälper under tonåren

Titta noga på din valp och lägg märke till om den verkar reagera annorlunda på saker som den normalt sett fixar enkelt. Tyck inte att din hund är jobbig, och säg inte åt den eller straffa den för dessa beteenden – i så fall kommer du bara att förvärra dess rädsla. Kom istället ihåg dina första socialiserings- och tillvänjningstekniker och arbeta för att göra alla möten positiva. Tvinga inte din hund att "ta hand om sina rädslor" utan håll istället ett bekvämt avstånd där den inte känner att den behöver reagera eller vara orolig. Låt den närma sig, dra sig tillbaka och utforska under sin egen tid, och belöna den med godsaker för att hålla alla interaktioner positiva. 

Undvik negativa möten eller potentiellt oroande situationer så långt det är möjligt under denna tid, eftersom en dålig upplevelse nu kan påverka hur din valp ser på världen och ändra dess beteende som vuxen. Även om fortsatt socialisering är avgörande, så träffa bara hundar, människor och platser ni känner, eftersom det här är den period då det är bättre att ha lite erfarenhet istället för en dålig upplevelse. Så gå ut på promenad, fortsätt uppmuntra din valp att vara social men arbeta hårt för att göra alla dessa upplevelser och möten positiva och roliga.

Varför beter sig min tonårshund annorlunda?

Dessa perioder sammanfaller med hormonökningarna som kommer under tonåren, och detta kan öka retbarheten, intensiteten och framkalla överreaktioner på nästan allt. Det kan också ge en förstärkning av existerande beteenden, så att blyga hundar kan bli skyggare och självsäkra hundar kan bli ännu mer självsäkra. Detta är den tid då brist på tillräcklig och lämplig socialisering och tillvänjning kan bli ett problem, och de hundar som har missat detta kan börja visa beteendeproblem som är förknippade med rädsla (inklusive reaktivitet och aggression).  

Prata med en veterinär om kastrering om du inte redan har gjort det, och avgör om det är rätt för din hund. Det finns hälsofördelar för både hanar och tikar, och det kan göra vissa beteenden lättare att hantera.

Får tonårsvalpar nya tänder?

Som om allt detta inte var tillräckligt för att ta itu med din hunds tonårstid, kommer hundar också att ha fått hela sin uppsättning vuxna tänder vid ungefär sex månaders ålder. Men de måste sätta sig ordentligt i tandköttet, och för att detta ska ske måste en valp verkligen kunna tugga! Många människor förstår inte detta, och tror att deras tonårshund bara är destruktiv när den faktiskt har ett fysiskt behov av att ha saker att tugga på. Kong-leksaker är perfekta för detta och om de är fyllda med mat ger de perfekta tuggmöjligheter, plus att de kan rädda dina möbler och skor!

De bästa tipsen för att ta sig igenom den besvärliga tonårstiden

  • Tro inte att din tonåring bara spelar svår – dessa hormonella förändringar är lika svåra att ta itu med för din hund, och den behöver din vägledning.
  • Fortsätt träna och arbeta med din hund, och tappa inte tålamodet om den inte är så fokuserad som de var tidigare, eller verkar ha glömt allt det den någonsin lärt sig.
  • Håll alla sociala interaktioner positiva och var så försiktig som möjligt för att inte låta din hund träffa asociala eller aggressiva hundar, eftersom detta är en tid då dessa möten kan forma hur din vuxna hund interagerar med dem runt omkring dem.
  • Låt bara din hund leka med hundar den känner och kommer bra överens med.
  • Var beredd på att din hund kan vara orolig eller rädd för saker eller situationer som inte inneburit några problem tidigare. Den omvärderar allt med en vuxens ögon, så var lika förstående för dessa rädslor som du var när hunden var liten.
  • Om du överhuvudtaget är orolig för din hunds beteende kan du prata med en beteendevetare för husdjur, som kan hjälpa dig att ta dig igenom din hunds tonårstid.

Även om det ibland är lätt att tro att din tonårshund avsiktligt försöker testa ditt tålamod, är detta i verkligheten en komplex utvecklingstid för din hund. Ha detta i åtanke så kommer ni att ta er igenom denna tid tillsammans, med lite lagarbete.

Om du behöver hjälp med att lära din rebellvalp att uppföra sig, kan du kolla in vår användbara guide eller få en uppdatering om valpträningstips för att återinföra de goda vanorna.

Obs: om du är orolig för din hunds beteende ska du kontakta en kvalificerad och erfaren beteendevetare.