Your Pet, Our Passion.
Ägare med hund

Främja adoption av hundar och katter genom partnerskap

På Purina anser vi att varje hund och katt förtjänar ett kärleksfullt hem. Därför samarbetar vi med ett flertal organisationer som verkar för adoption av hundar och katter.

Vårt mål

Innan 2025 ska vi arbeta med våra hund- och kattadoptionspartner för att främja bästa praxis och hjälpa till att öka antalet adopterade hundar och katter. 

Vårt åtagande

Därför är det viktigt
Vi har alltid stött adoption av hundar och katter. Att hitta kärleksfulla hem till hundar och katter är något vi verkligen brinner för och ingick därför i våra ursprungliga åtaganden 2016.  I vissa länder har covid-19-pandemin och skenande levnadskostnader gjort att allt fler hundar och katter lämnas in till hund- och kattstall, som har fått brottas med sidoeffekterna av detta. Vårt åtagande är därför viktigare än någonsin. Därför ska vi fortsätta arbete med våra lokala och nya adoptionspartner för att möjliggöra adoption av hundar och katter samt främja delande av bästa praxis.

Vår ståndpunkt

Hos Purina älskar vi hundar och katter och tror passionerat på fördelarna som hund- och kattägande innebär för en individ och för samhället som helhet. Samtidigt som hund- och kattälskare inte klarar sig utan sina fyrbenta vänner, och majoriteten av hundar och katter världen över är älskade och tas väl om hand, så överges tusentals hundar, katter och andra djur varje år på grund av ekonomiska och sociala faktorer, och antalet stiger.

 

Vi inser att vi är i en unik position för att bidra till att främja adoption. Vi stöder program för adoption av hundar och katter i hela Europa för att bidra till fler adoptioner. Vi levererar mat till adoptionscenter och stöder många adoptionsevenemang och utbildningskampanjer som ökar medvetenheten om fördelarna med att adoptera en hund eller katt. Att donera hund- och kattfoder till våra partner är en viktig del av vårt stöd, och det blev ännu viktigare under covid-19-pandemin då finansieringen till hund- och kattstall påverkades. När adoptionscentrens behov av hjälp var som allra störst donerade vi miljontals hund- och kattmåltider till våra adoptionspartner och andra som behövde hjälp och stöd.

Vi vet att bandet mellan människa och hund eller katt har många fördelar och letar därför efter konkreta lösningar för att möjliggöra adoption och skapa rikare liv för hundar och katter och för människorna som älskar dem.

Purina-experter

Befintliga program

För Purina är partnerskap en viktig del av vårt åtagande att hjälpa hundar och katter. Vi kan se den enorma skillnaden vi redan gör genom våra befintliga partnerskap med välgörenhetsorganisationer och andra organisationer i Europa.

Bland annat:

ENPA i Italien;
Cats Protection i Storbritannien;
VIVA! i Polen;
Guau Las Nieves och Amigos Del Perro i Spanien samt;
Dublin SPCA i Irland.

Tillsammans med Nestlé strävar vi efter att göra skillnad

På samma sätt som vi strävar efter att förbättra livet för hundar och katter och deras ägare, engagerar sig vårt moderbolag Nestlé i att förbättra livskvaliteten och bidra till en hälsosammare framtid för individer och familjer, våra åtaganden och vår miljö.

Läs mer om Nestlé i samhället.

En man och en hund springer på stranden
Vår påverkan
Vår påverkan
Vårt åtagande är att göra mer som har betydelse för hundar och katter, för människorna som älskar dem och för vår jord. Därför strävar vi efter att uppnå våra sex Purina-åtaganden.