Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Barn som kramar ingefära katt

Program för barn som främjar ansvarsfullt hund- och kattägande

Barn är framtidens husdjursägare, därför är det viktigt att de får ovärderlig utbildning om ansvarsfullt husdjursägande.

Vårt mål

Innan 2023 kommer 2 miljoner barn att ha deltagit i våra program för ansvarsfullt hund- och kattägande

Våra framsteg hittills

Under 2020 har totalt 1,846,129 barn i Frankrike, Italien, Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Ryssland och Spanien utbildats i olika aspekter av ansvarsfullt hund- och kattägande via våra program. Vi samarbetar också med många olika typer av organisationer för att hjälpa att leverera dessa programmen både i och utanför klassrummet.

Då barn är nästa generation av husdjursägare, är det viktigt de förstår fördelarna och får husdjursträning. Målet med vårt digitala Ansvarsfullt djurägande program "Pet School" är att förbättra livet för både unga husdjursägare och deras husdjur. Programmet utbildar barnen i hur de närmar sig ett husdjur, hur de kan förstå dess beteenden och hur de tar hand om ett husdjur. Programmet är aktivt i 6 av våra största hemmamarknader och är tillgängligt på flera olika språk.

Vår ståndpunkt

Vi på Purina anser att när människor, hundar och katter formar känslomässiga band så blir livet rikare och att det finns mångfasetterade fördelar med att äga en hund eller katt. Barn är nästa generation hund- och kattägare och det är viktigt att de inser fördelarna med hundar och katter och förstår hur de ska uppföra sig kring dem. Hundar och katter lär barn ansvar, att visa kärlek och respektera gränser.


Vi vill säkerställa att så många barn som möjligt över hela Europa lär sig om ansvarsfullt hund- och kattägande; från att närma sig en hund eller katt till att förstå dess beteende och hur de ska ta hand om, mata och ge den pälsvård, för att på sätt forma dem till ansvarsfulla hund- och kattägare i framtiden.

 

Det kan vara spännande och känslosamt, I synnerhet för barn, att umgås med hundar och katter.

Befintliga program

Över hela Europa har vi under många år genomfört framgångsrika program om ansvarsfullt hund- och kattägande.

Till exempel i Italien, där Scuola di Petcare har drivits i 10 år och utbildat omkring 250 000 grundskolebarn och deras familjer om fördelarna med ansvarsfullt hund- och kattägande.

Vi har liknande program i Frankrike, Ryssland och Tyskland för att bara nämna några få.

Bygga på Nestlé CSV

På samma sätt som vi strävar efter att förbättra livet för hundar och katter och deras ägare, engagerar sig vårt moderbolag Nestlé i att förbättra livskvaliteten och bidra till en hälsosammare framtid för individer och familjer, våra åtaganden och vår planet.

Läs mer om Nestlé i samhället