Your Pet, Our Passion.
Gammal kvinna med en katt

Främja människors hälsa genom styrkan hos bandet mellan människa och hund eller katt.

Vi tror att styrkan i bandet mellan människa och hund eller katt skapar verkliga fördelar för människors hälsa och välbefinnande.

Vårt mål

Vårt mål är att hjälpa 1 miljon människor i utsatta situationer att förbättra sin hälsa och välbefinnande innan 2030 (Baseline 2021).

Vårt åtagande

Därför är det viktigt

Som en del av vår kontinuerliga arbete i våra samhällen känner vi till – och ser – konsekvenserna av utsatthet.  Nästan en fjärdedel av världens befolkning uppger att de inte har någon som de kan räkna med att få hjälp av i svåra tider. I många europeiska länder har omkring en fjärdedel av befolkningen rapporterat att de lider av mental ohälsa.   Erfarenhet och vår kontinuerliga forskning har visat oss att styrkan i bandet mellan människa och hund eller katt har hjälpt många i utsatta situationer. 

Vi har långvariga partnerskap i Europa där bandet mellan människa och hund eller katt (via djurassisterade terapier, aktiviteter eller behandlingsmetoder) har bidragit till att stödja barn såväl som vuxna fysiskt och mentalt, vilket har gett positiva resultat. Till exempel: Vi stödjer forskning vid Universidad Rey Juan Carlos University och El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús i Spanien som har undersökt fördelarna med terapihundar för barn som har ätstörningar. Resultaten är positiva och visar på minskad ångest och färre symtom på depression såväl som ökad självkänsla.  
Vi fortsätter samarbeta med våra partner såväl som att möjliggöra delning av bästa praxis och resultat.

Dessutom ska vi stödja detta åtagande via vårt BetterwithPets-pris för att belöna de mest verkningsfulla organisationerna som främjar bandet mellan människa och hund eller katt samt gör en skillnad för hälsa och välbefinnande hos barn eller vuxna i utsatta situationer. Läs mer om BetterwithPets-priset nedan. 

Vi strävar efter att skapa en inkluderande samarbetsgemenskap, där vi kan dela och dra nytta av expertis, bästa praxis och verktyg för att få en positiv social effekt. 

Purina BetterwithPets-priset

År 2018 lanserade vi Purina BetterwithPets-priset. Detta pris var kopplat till vår grundläggande tro om att människor och hundar och katter är bättre tillsammans. Styrkan i bandet mellan människa och hund eller katt kan användas för att skapa en positiv effekt på människors och samhällens hälsa och välbefinnande. Priset stödjer entreprenörer som har utvecklat sådana initiativ.

StreetVet,från Storbritannien, vann priset 2020. De tillhandahåller kostnadsfri veterinärvård till hundar och katter vars ägare är hemlösa. StreetVet vann 50 000 CHF, som gick till att stödja lanseringen av det allra första ”hund- och kattvänliga” ackrediteringssystemet för härbärgen så att hemlösa hund- och kattägare kan bo tillsammans med sin hund eller katt.


Från 2023 kommer BetterwithPets-priset att delas ut vartannat år med en 2-årig bidragscykel fram till 2030. Det ska fokusera på att erkänna och stödja exceptionella organisationer som arbetar för att ta hand om och stödja människors hälsa genom styrkan i bandet mellan människa och hund eller katt, samt har ett fokus på människor i utsatta situationer.

För mig har allt med StreetVet varit en galen resa från en tanke – att kränga på sig ryggsäcken och gå ut, till att göra det jag nu gör varje dag. Det handlar om frivilligarbetare, som är helt otroliga, och styrkan i bandet mellan människa och hund eller katt – det är därför vi alla gör det. Det bästa med denna process och StreetVet har varit människorna som vi har mött längs vägen, oavsett om det har varit ägare med sina hundar eller personer som har velat göra en skillnad.

Jade Statt. Medgrundare till StreetVet

Hundar och katter på sjukhus

Genom vårt arbete med initiativet ”Hundar och katter på sjukhus” i Spanien hjälper vi terapihundar att få åtkomst till sjukhus, där de kan underlätta det dagliga arbetet för sjukvårdspersonal som arbetar med människor som återhämtar sig efter sjukdom eller operation. Ett exempel på vårt arbete är vårt samarbete med El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús och Rey Juan Carlos University om att beställa en studie på effekterna av djurassisterade interventioner för ungdomar med ätstörningar såsom anorexia och bulimi. Från de tidiga resultaten har vi sett en ökning av patienternas ”trevliga känslor” (att vara mer avslappnad, lycklig eller glad), förbättringar i deras självkänsla samt färre tecken på ångest och depression.

Vi samarbetar även med Hospital Clinic och CTAC (Centro de Terapias Asistidas con Canes) i ett forskningsprojekt, som ser på fördelarna med terapihundar för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Denna forskning ser på hur djurassisterad terapi kan hjälpa barn med sjukdomar såsom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), fosteralkoholsyndrom, posttraumatisk stress och autismspektrumstörningar. Under den vetenskapliga studien samlas data in för att visa effekten som denna typ av hundassisterad terapi kan ha på att förbättre självkänsla, självförtroende, social kompetens samt regleringen av känslomässiga och beteenderelaterade problem.

Tillsammans med Nestlé strävar vi efter att göra skillnad

På samma sätt som vi strävar efter att förbättra livet för hundar och katter och deras ägare, engagerar sig vårt moderbolag Nestlé i att förbättra livskvaliteten och bidra till en hälsosammare framtid för individer och familjer, våra åtaganden och vår miljö.

Läs mer om Nestlé i samhället.

En man och en hund springer på stranden
Våra åtaganden
Vår påverkan
Vårt åtagande är att göra mer som har betydelse för hundar och katter, för människorna som älskar dem och för vår jord. Därför strävar vi efter att uppnå våra sex Purina-åtaganden.