Your Pet, Our Passion.
Man vandring med hund i kullar

Förbättra miljöprestandan av Purinas förpackningar

Vi är dedikerade till att förbättra miljöprestandan hos våra förpackningar, vilket är anledningen till att vi år 2025 siktar på att göra 100% av våra förpackningar återvinningsbara.

Vårt mål

Innan 2025 ska alla våra förpackningar vara återanvändbara eller återvinningsbara.

Våra framsteg hittills

Vi arbetar hårt för att minska både antalet olika materialskikt och materialens komplexitet i våra förpackningar med målet att göra våra förpackningar lättare att återvinna.

Nuvarande status: Förpackningar som är framtagna för att kunna återvinnas: 78% Plastförpackningar som är framtagna för att kunna återvinnas: 22% Förpackningar av återvunnet material: 49% Återvinningsbara förpackningar: 72%

Några exempel är att under 2020 ändrade vi förpackningen till Beyond® Grainfree recept från multimaterial till monomaterial, som sedan kan återvinnas på de platser där det finns en infrastruktur för detta. Gällande komplexiteten av förpackningar, utforskar vi också nya papperbaserade material och deltar i CEFLEX-projektet, som arbetar för att utveckla anläggningar över hela EU för att hämta, sortera och återvinna alla typer av flexibel plast till år 2025.

Vi introducerar förpackningar som kan återanvändas, nya leveranssystem och innovativa affärsmodeller för att undvika engångsförpackningar. Ett exempel är 19 butiker i 3 regioner i Ryssland där kunderna redan kan köpa Purinaprodukter i bulk med egen förpackning. I några butiker i Schweiz testar vi också ett nytt, slutet bulksystem för våra torrprodukter.

Vi fokuserar också på att reducera andelen plast och säkerställa att plasten vi använder är återvinningsbar eller återanvändbar. I tillägg jobbar vi också för att stötta kunder i att göra återvinningsprocessen så enkel som möjligt genom att använda material som kan återvinnas samtidigt som övrigt hushållavfall - där de rätta anläggningarna finns.

GRI 301-1, GRI 301-2 (för fler detaljer, vänligen se vårt GRI Index)

Vår ståndpunkt: Purina, förpackningar och miljön

Purinas förpackningar är kritiska för att säkerställa att våra hund- och kattprodukter håller sig fräscha. De tillhandahåller även viktig saklig och juridisk information om produkten. Samtidigt vet vi att hund- och kattälskare oroar sig för våra produkters miljöpåverkan.

Hos Purina är förpackningar något vi tänker på väldigt noga. Vi förstår att vi har ett ansvar att minska våra förpackningars miljöpåverkan. Att lösa de komplexa problem som plastföroreningar innebär kräver ett inkluderande och heltäckande arbetssätt. För att kunna nå detta mål krävs specifika åtgärder. I enlighet med denna metod vidtar vi åtgärder som att:

  • Utveckla framtidens förpackningar
  • Forma en avfallsfri framtid
  • Driva nya beteenden och insikter

Vi förstår att vårt åtagande för 2025 kommer att ta tid att uppfylla. På kort sikt arbetar vi aktivt med återvinningsföretag och -centraler för att identifiera tillfälliga lösningar så snabbt som möjligt för stora förpackningstyper så att de kan ombearbetas.

En av våra största utmaningar är avfallshantering, eftersom möjligheten att samla in, sortera och återvinna avfall, är olika i olika länder. Vi samarbetar därför med våra partner för att förbättra infrastrukturer för återvinning och att skapa ny återvinningsteknik.


I april 2018 gjorde vårt moderbolag, Nestlé, ett globalt åtagande att 100% av alla förpackningar ska vara återanvändbara eller återvinningsbara innan 2025. Detta inkluderar alla Purina-produkter och är något som vi arbetar hårt med för att uppnå.

Vi inser att det kommer att ta tid att uppnå detta åtagande innan 2025. På kort sikt arbetar vi aktivt med återvinningsföretag och -centraler för att identifiera tillfälliga lösningar så snabbt som möjligt för stora förpackningstyper så att de kan ombearbetas.

Vi deltar även i ett nytt europeiskt projekt kallat CEFLEX, som ska arbeta mot att utveckla en infrastruktur för att samla in, sortera och återvinna alla slags begagnade flexibla plastprodukter i Europa innan 2025.

 

Innan 2025 ska alla våra förpackningar vara återanvändbara eller återvinningsbara.

Tillsammans med Nestlé strävar vi efter att göra skillnad

På samma sätt som vi strävar efter att förbättra livet för hundar och katter och deras ägare, engagerar sig vårt moderbolag Nestlé i att förbättra livskvaliteten och bidra till en hälsosammare framtid för individer och familjer, våra åtaganden och vår planet.

Läs mer om Nestlé i samhället