Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Man satt utanför med Labrador

Främja transparens i hela vår produktportfölj

På Purina anser vi att näringsinformation ska vara lätt att förstå.

Vårt mål

Att ge kunder lättillgänglig, korrekt och transparent information om våra hund- och kattfoder

Våra framsteg hittills

Vi vet att kunderna bryr sig om vad som finns i deras husdjurs foder. Under 2016 åtog vi oss att göra informationen mer lättillgänglig genom att tillhandahålla produktinformation och näringsråd, som är enkla att förstå, på förpackningarna.

2019, baserat på de vanligaste frågorna vi fick om våra hund- och kattfoder, skapade vi Dina frågor är viktiga som hjälp att svara på vanliga frågor. 2020 lanserade vi också Varje ingrediens har ett syfte så att kunderna kan se en mer uttömmande lista över ingredienserna i fodret och vad de används till. Vi har också ett öppen dörr-initiativ på våra fabriker så att både kunder och intressenter kan få en inblick i hur vi tillverkar våra hund- och kattfoder.

Vi har även gjort stora framsteg via våra sociala och digitala plattformar, och med våra kundkontakt team där vi ger hund- och kattägare och andra intressenter tillgång till information och råd utöver det som står på etiketten. Tack vare dessa nya verktyg har vi under 2019/2020 kunnat svara på mer än 275,460 frågor från kunderna om vård och näring för hundar och katter, hantera klagomål och ge produktinformation. Av alla frågor var 56,006 relaterade till rådgivning.

Vår ståndpunkt: Purina, näringsinformation och råd

Vår materialstudie belyste att dagens hund- och kattälskare synar våra varumärken och produkter i sömmarna. De vill veta vad som ingår i våra produkter och ju mer information, desto bättre. Trots att vi redan delar produktinformation så har vi insett att det inte alltid är så enkelt som det borde vara för hund- och kattälskare att förstå. För Purina är näringsinformation något vi vill att alla ska ha tillgång till och förstå.


Vi tror på att göra det möjligt för kunder att fatta informerade beslut och strävar därför efter att erbjuda omfattande och öppen information och råd. Vi arbetar med näringsexperter, myndigheter och branschorganisationer för att erbjuda hållbar och, där så är lämpligt, oberoende information för kunder så att de kan känna sig säkra på att de har kunskapen de behöver för att fatta sina egna beslut.

Tillsammans med Nestlé strävar vi efter att göra skillnad

På samma sätt som vi strävar efter att förbättra livet för hundar och katter och deras ägare, engagerar sig vårt moderbolag Nestlé i att förbättra livskvaliteten och bidra till en hälsosammare framtid för individer och familjer, våra åtaganden och vår planet.

Läs mer om Nestlé i samhället