Your Pet, Our Passion.
Man springer med Labrador på stranden

Implementera ansvarsfulla inköp

Vi förstår att du bryr dig om var våra ingredienser kommer ifrån, och det är därför vi är engagerade i att skapa hållbart och ansvarsfullt framställt husdjursfoder.

Vårt mål

Innan 2022: Ska 100 % av ingredienserna i våra fisk- och skaldjursprodukter komma från hållbara källor*

Våra framsteg hittills

2020: 76% av våra fisk- och skaldjursprodukter kom från ansvarsfulla inköp och 99% av vår soja var ansvarsfullt producerad och spårbar. Vi brinner för att uppnå målet om att ha 100% av våra fisk- och skaldjursprodukter från ansvarsfulla inköp, så vi utvidgar vårt åtgande till 2022, för att vara säkra på att vi ska kunna nå vårt mål. På grund av COVID-situationen under 2020 ledde landstängningar och det faktum att fartyg ofta stannade i hamn på grund av brist på fiskare till minskad tillgång på fisk och ansvarsfullt framställda fiskarter. Vår andel ingredienser av fisk- och skaldjur från ansvarsfulla källor, enligt Nestlé-definitionen, bedöms av Sustainable Fisheries Partnership.

2019: 53 % av ingredienserna i våra fisk- och skaldjursprodukter kommer från ansvarsfulla inköp *enligt Nestlés riktlinjer för Ansvarsfulla inköp.

Vår ståndpunkt: Purina och ansvarsfulla inköp

Det spelar ingen roll om det är en hund- och kattägare, stormarknad eller veterinär – alla vill veta varifrån våra ingredienser kommer och vilken miljöpåverkan som anskaffandet av dessa kan ha haft. På samma sätt vill de veta vilka inköpspolicyer vi har. Alla strävar vi efter att göra vårt bästa för miljön vi delar.

Hos Purina utvecklas vår inställning till ansvarsfulla inköp hela tiden. Vi förpliktar oss att säkerställa att våra leverantörer producerar högkvalitativa råvaror på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi arbetar redan med våra leverantörer om vikten av god spårbarhet och kopplar ihop våra leverantörer med tredje part för att utvärdera hela vår distributionskedja. Till exempel arbetar vi med organisationer som Proforest och Sustainable Fisheries Partnership för att fastställa hur ansvarstagande våra rutiner är. Detta arbete ställer oss i förgrunden för det Nestlé gör som helhet när det gäller ansvarsfulla inköp.


Vi arbetar inte bara regelbundet med våra partnerorganisationer, vårt team möter dessutom ofta leverantörer och inköpare samt besöker produktionsanläggningar. Detta ger oss en bra förståelse för hur våra leverantörer arbetar. Eftersom vissa av våra produkter har en väldigt komplex distributionskedja kan det vara svårt att komma ut till alla våra leverantörer, men vi tillämpar nya initiativ såsom farmbedömningar, för att säkerställa att hela vår distributionskedja – ända ner till farmnivå – stödjer vårt program för ansvarsfulla inköp.

Purinas protokoll för ansvarsfulla inköp är viktigt. Därför har vi etablerat långsiktiga inköpsstrategier för materialen i våra produkter så att konsumenter och intressenter kan lita på sättet som våra ingredienser anskaffas.

 

Sedan 2017 har vi slutfört över 300 farmbedömningar.

Tillsammans med Nestlé strävar vi efter att göra skillnad

På samma sätt som vi strävar efter att förbättra livet för hundar och katter och deras ägare, engagerar sig vårt moderbolag Nestlé i att förbättra livskvaliteten och bidra till en hälsosammare framtid för individer och familjer, våra åtaganden och vår planet.

Läs mer om Nestlé i samhället