Your Pet, Our Passion.
Veterinär med Husky

Innovation för att förbättra hundars och katters hälsa och välbefinnande

Vi tror att näring av god kvalitet är avgörande för husdjurens välbefinnande.

Våra mål

Mellan 2020 och 2023 ska vi lansera fjorton nya produkter som fokuserar på att förbättra hundars och katters hälsa och välbefinnande.

Våra framsteg hittills

Mellan 2018-2020 satte vi ett nytt mål om att lansera 14 nya produkter för att förbättra hälsa och välmående för husdjur. Till 2020 hade vi lanserat 37 nya produkter - totalt 23 produkter över vad vi hade som mål.

Vi har en rik historia inom innovation och att innovera för att förbättre hälsa och välmående för husdjur förblir en prioritet för oss på Purina. Från det att vi lanserade våra åtaganden år 2016, så lanserade vi 19 nya produkter inklusive Purina® DENTALIFE® and Purina®ONE® Bifensis, och blev publicerade i 17 vetenskapliga tidsskrifter, och slog vårt mål om att lansera 16 nya produkter mellan 2016-2018.

Under 2021 lanserades en av våra revolutionerade innovationer PRO PLAN® LIVECLEAR®, den första och enda kattmaten som reducerar allergener på katthår och kattmjäll. Detta stora genombrott är resultatet av över ett decenniums forskning där Purina var starkt dedikerade till att hitta en säker, effektiv och kattvänlig metod för att hantera kattallergener.

Näring är kärnan i det vi gör, och det är bara en av de viktiga sätt vi kan hjälpa att främja ett rikare liv för husdjur och människor som älskar dem.

Vår ståndpunkt: purina, forskning och näring

Vårt företag sysselsätter människor som äger och älskar hundar och katter – från våra forskare och näringsfysiologer till våra marknadsförare och säljare. Vi strävar efter att förstå hundars och katters näringsmässiga, beteenderelaterade och sociala behov och fokuserar på att göra allt vi kan för att hålla dem friska och glada.


Vår grundläggande tro är att vetenskapligt bevisad näring av hög kvalitet är avgörande för hundars och katters välbefinnande. Därför har vi, sedan företagets grundande och genom alla våra aktiviteter, hållit vårt löfte om högkvalitativ näring, bevisad vetenskap och resultat. Hos Purina står näring i centrum.

Som ett av världens ledande hund- och kattvårdsföretag har vi gjort betydande investeringar i forskning, innovation och förståelse för hundar och katter. Vi har ett ansvar gentemot hundar och katter, och deras ägare, att använda denna kunskap och forskning samt vår utvecklingskännedom för att flytta fram gränserna och utveckla produkter för bland annat hundar och katter med särskilda behov och för de som behöver veterinärordinerad näring.

 

I samarbete med respekterade kollegor och ledande veterinärer världen över ser vi fram emot möjligheten att driva innovation som skapar viktiga framsteg inom hälsa och välbefinnande för hundar och katter.

Tillsammans med Nestlé strävar vi efter att göra skillnad

På samma sätt som vi strävar efter att förbättra livet för hundar och katter och deras ägare, engagerar sig vårt moderbolag Nestlé i att förbättra livskvaliteten och bidra till en hälsosammare framtid för individer och familjer, våra åtaganden och vår planet.

Läs mer om Nestlé i samhället