Your Pet, Our Passion.
katt som leker med sina leksaker

Bidra till att minska risken för fetma hos hundar och katter genom förebyggande program

Fetma hos husdjur är ett av de största hälsoproblemen bland katter och hundar, därför har vi som mål att försöka minska risken genom förebyggande program.

Vårt mål

Innan 2023 ska våra tio största marknader i Europa stödja våra förebyggande partnerskap och program.

Våra framsteg hittills

Under 2017 lanserade vi "Healthy Love", ett program som tagits fram för att utrusta veterinärer med rätt information så att de kan prata med hund- och kattägare om att säkerställa en hälsosam kroppsvikt för deras fyrbenta vänner.

Programmet fokuserar på:

  • att förebygga fetma (behålla en hälsosam kroppsvikt) hos alla hundar och katter, med fokus på normalviktiga hundar och katter som löper större risk för att utveckla fetma.
  • att korrigera fetma genom förenklade viktminskningsprogram för överviktiga hundar och katter.
  • att undvika återkommande viktökning, det vill säga behålla en hälsosam vikt på lång sikt, efter framgångsrik viktminskning och att bevara hälsosamma vanor.

Under 2018 har Healthy-Love programmet också blivit lanserat på ytterligare 4 av våra hemmamarknader. Under 2020 kunde tyvärr inte Healthy Love kampanjen köras på grund av lokala COVID-19 restriktioner på veterinärkliniker. Men vi fortsatte att stötta universitetsforskning inom fetmabehandling och prevention, och resultaten kommunicerades via mediakampanjer i 5 av våra tio största marknader.

Vår ståndpunkt

Forskningen talar om för oss att fetma är det absolut största hälsoproblemet hos katter och hundar, där 33–58% av katter och hundar anses överviktiga. Moderna livsstilar och en tendens att ge hundar och katter för mycket mat och godbitar (av kärlek) är några av de grundorsakerna till problemet. Denna epidemi av överviktiga hundar och katter resulterar i hälsoproblem som inte bara sätter enorm press på leder och invärtes organ, utan även har en stor effekt på livskvaliteten.

Hos Purina har vi en lång historia av att stödja en hälsosammare kost och livsstil för våra hundar och katter, och att presentera banbrytande innovationer till foderbranschen – varav många har omdefinierat branschstandarder. Dessa inkluderar våra kliniska foder, de första fodren på marknaden som är särskilt framtagna för att hjälpa med viktminskning och kontroll av en hälsosam vikt.


Vi har även gått i bräschen för "bedömning av kroppsformen", en rutin som numera inte bara används i vetenskapliga studier, utan även av veterinärer hund- och kattvårdsorganisationer som standard för att bedöma hundars och katters kroppsvikt och huruvida de är överviktiga eller feta. Vi fortsätter att samarbeta nära med veterinärer för att hjälpa hund- och kattägare att bättre förstå hur de kan förbättra sina överviktiga hundars och katters hälsa genom att förändra sitt eget beteende.

Vårt mål är att hjälpa till att minska risken för fetma hos hundar och katter genom gemensamma förebyggande program, och arbeta med nyckelspelare inom näring för hundar och katter och folkhälsan för att verkligen få till en förändring.

Vi inser att problemets omfattning innebär att vi inte klarar av det själva. Vi måste arbeta inom vår bransch och med andra viktiga intressenter för att göra en skillnad

 

Att ta itu med fetma hos hundar och katter är ännu mer utmanande när många hund- och kattägare inte inser att deras fyrbenta vänner är överviktiga.

Tillsammans med Nestlé strävar vi efter att göra skillnad

På samma sätt som vi strävar efter att förbättra livet för hundar och katter och deras ägare, engagerar sig vårt moderbolag Nestlé i att förbättra livskvaliteten och bidra till en hälsosammare framtid för individer och familjer, våra åtaganden och vår planet.

Läs mer om Nestlé i samhället